Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.6.2009
Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.6.2009 (pdf)