Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v SR na rok 2007 a ďaľšie roky

Programy a projekty (pdf)

Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky III (NEHAP III) (pdf)