Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR za úsek verejné zdravotníctvo k 31.12.2008 - za RÚVZ v SR
Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR za úsek verejné zdravotníctvo k 31.12.2008 - za RÚVZ v SR (pdf)