Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR za úsek verejné zdravotníctvo k 30.6.2008 - za ÚVZ SR
Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR za úsek verejné zdravotníctvo k 30.6.2008 - za ÚVZ SR (pdf)