Programové vyhlásenie vlády SR na úseku VZ
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na úseku VZ (pdf)