Výročná správa za rok 2005

Výročná správa ÚVZ SR za rok 2005 (pdf)