Voľné štátnozamestnanecké miesta na ÚVZ SR sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tlačiť E-mail
Piatok, 27 September 2019 00:00

Výberové konanie vyhlasuje ÚVZ SR prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.
Prihlásiť sa do konkrétneho výberového konanie je potrebné prostredníctvom registra VK.

Ponúkané pozície:

Odbor ochrany zdravia pred žiarením
VK/2019/5740
termín prihlásenia do 07. 10. 2019
pozícia odborný radca

VK/2019/5741
termín prihlásenia do 07. 10. 2019
pozícia odborný radca