Kto je prítomný

Máme online 236 hostí 

Štatistika

Členovia : 4
Článkov : 2392
Počet zobrazení obsahu : 10770301

Leták – Zdravie vo vašich rukách

Reklamný prúžok

Leták - Zdravý tanier

Reklamný prúžok

Leták - Salmonelóza a exotické zvieratá

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - deti

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť

Reklamný prúžok

SAR PES TE ARAKHEL LE KLIEŠŤOSTAR

Reklamný prúžok

Leták - Od srdca k srdcu

Reklamný prúžok

SAR TE NA CHUDEL E CHRIPKA

Reklamný prúžok

Leták - Hemoragická horúčka Ebola - september

Reklamný prúžok

Leták - Soľ nie je nad zlato

Reklamný prúžok

Pexeso : zdravé a nezdravé potraviny

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Voda na kúpanie

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Dotazníky a tlačivá

Kalendár

posledný mesiac september 2019 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 35 1
week 36 2 3 4 5 6 7 8
week 37 9 10 11 12 13 14 15
week 38 16 17 18 19 20 21 22
week 39 23 24 25 26 27 28 29
week 40 30

Očkovací kalendár na rok 2019

Reklamný prúžok

Význam očkovania – Choroby, ktorým môžeme vďaka očkovaniu predchádzať

Reklamný prúžok

Leták - Preplávajme bezpečne letom

Reklamný prúžok

Leták - Kúpte sa pri bazéne zdravšie

Reklamný prúžok

Akrylamid v potravinách

Reklamný prúžok

Výživovo-pohybové koleso

Reklamný prúžok

Osýpky sú vážne ochorenie

Reklamný prúžok

Leták - Syfilis

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka seniori

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka zdravotníci

Reklamný prúžok

Leták - Čo znamenajú symboly a značky na plastových obalových materiáloch

Reklamný prúžok
Odporúčania k podpore fyzickej aktivity Tlačiť E-mail
Utorok, 10 September 2019 12:36

V súčasnosti sa stále stupňuje globálna snaha o zvýšenie zdraviu prospešnej fyzickej aktivity u celej populácie v rámci prevencie chronických neprenosných ochorení. Jednotlivé štáty Európskej únie sú nabádané k vytvoreniu vlastných národných odporúčaní o tom, aká by mala byť miera fyzickej aktivity u ich obyvateľstva, ktoré budú odrážať globálne odporúčania WHO v tejto oblasti.


V júni tohto roku sa konalo v Bruseli pravidelné stretnutie odborníkov pre fyzickú aktivitu jednotlivých štátov EÚ. Cieľom tohto stretnutia bola výmena poznatkov a informácii ohľadom podpory fyzickej aktivity a s tým súvisiacej prevencie chronických neprenosných ochorení. Na stretnutí bola predstavená publikácia, ktorá obsahuje vyhodnotené zozbierané poznatky ohľadom národných odporúčaní pre fyzickú aktivitu v jednotlivých členských štátoch.


V rámci pravidelnej aktualizácie informácii ohľadom fyzickej aktivity zozbierali v roku 2018 WHO a Európska komisia pomocou dotazníka nové údaje o existujúcich národných odporúčaniach pre fyzickú aktivitu v členských štátoch EÚ. Údaje poskytli taktiež podrobnejší prehľad o porovnaní cieľových skupín obyvateľstva, definícii vekových skupín a odporúčaných množstiev a typov fyzickej aktivity v jednotlivých krajinách. Tento prehľad poskytuje možnosť zhodnotenia súčasnej situácie v rámci EÚ a monitorovania pokroku dosiahnutého v posledných rokoch. Z porovnania výsledkov zistených prieskumom s predchádzajúcimi štúdiami vyplynulo, že počet krajín v EÚ s vlastnými národnými odporúčaniami pre fyzickú aktivitu sa zreteľne zvýšil. V roku 2011 bolo 16 krajín s takýmito odporúčaniami, v roku 2018 stúpol ich počet na 23. Taktiež sa zvyšuje počet krajín s národnými odporúčaniami pre fyzickú aktivitu u detí a starších dospelých. 


Zistenia z prieskumu slúžia aj ako inšpirácia pre odborníkov, ktorí takto môžu získať informácie z krajín s porovnateľnou veľkosťou populácie, geografiou alebo kultúrou. Tie im môžu pomôcť pri rozhodovaní ako najlepšie implementovať základné odporúčania WHO ohľadom fyzickej aktivity na svoju vlastnú národnú situáciu.


Na Slovensku v súčasnosti prebieha realizácia úloh v rámci Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020. Tento akčný plán obsahuje aj úlohy zamerané na deti a mládež. V rámci jednej z nich boli u študentov vybraných stredných škôl zisťované vybrané indikátory zdravia ako aj telesná zdatnosť a držanie tela. Prieskum sa realizoval na celom Slovensku a v rámci neho bolo vyšetrených 2725 študentov vybraných stredných škôl, z toho 48 gymnázií a 75 SOŠ, vo veku od 13 – 17 rokov. Každý študent dostal vyhodnotenie svojich výsledkov v rámci ktorého mu bolo poskytnuté aj individuálne poradenstvo a edukácia v oblasti zdravého životného štýlu.  Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR