Kto je prítomný

Máme online 509 hostí 

Štatistika

Členovia : 4
Článkov : 2810
Počet zobrazení obsahu : 14030439

Leták – Zdravie vo vašich rukách

Reklamný prúžok

Leták - Zdravý tanier

Reklamný prúžok

Leták - Čo by ste mali vedieť o ftalátoch

Reklamný prúžok

Leták - Salmonelóza a exotické zvieratá

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - deti

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť

Reklamný prúžok

SAR PES TE ARAKHEL LE KLIEŠŤOSTAR

Reklamný prúžok

Leták - Od srdca k srdcu

Reklamný prúžok

SAR TE NA CHUDEL E CHRIPKA

Reklamný prúžok

Leták - Hemoragická horúčka Ebola - september

Reklamný prúžok

Leták - Soľ nie je nad zlato

Reklamný prúžok

Pexeso : zdravé a nezdravé potraviny

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Dotazníky a tlačivá

Kalendár

posledný mesiac august 2020 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31

Očkovací kalendár na rok 2020

Reklamný prúžok

Význam očkovania – Choroby, ktorým môžeme vďaka očkovaniu predchádzať

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka seniori

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka zdravotníci

Reklamný prúžok

Leták - Preplávajme bezpečne letom

Reklamný prúžok

Leták - Kúpte sa pri bazéne zdravšie

Reklamný prúžok

Akrylamid v potravinách

Reklamný prúžok

Výživovo-pohybové koleso

Reklamný prúžok

Osýpky sú vážne ochorenie

Reklamný prúžok

Leták - Syfilis

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták - Čo znamenajú symboly a značky na plastových obalových materiáloch

Reklamný prúžok
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 (36. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 06 September 2019 13:31

swimming2V 36. týždni (ku dňu 5.9.2019) dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


Ku koncu 36. týždňa bola ukončená prevádzka na 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK"): Kuchajda, Zelená voda - Kurinec, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka,  Vinianske jazero, Delňa, Ružiná pri obci Divín, Veľká Domaša - Tíšava a Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.   


Na základe odberov vzoriek je vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 6 PK a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji 

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov,  RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda

TN

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, VN Stará Myjava

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Liptovská Sielnica

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

 

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné

KE

 

Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, GEČA, IZRA

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž  ATC - autokemping   VD - vodné dielo   RO - rekreačná oblasť  

* Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je len čiastočne prístupná pre verejnosť.


Voda naďalej nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
a nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: Ružín - prítoky, Štrkovisko Čaňa, Rybníky Slovenská Volová, Ružín (Košice), Ružín (Gelnica) a Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach.


Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zistená znížená priehľadnosť na Šintavských baniach a znížená priehľadnosť i zvýšená farba na Lipovina - Bátovce; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.


V 36. týždni boli odbery vzoriek vôd na kúpanie vykonané z VN Nitrianske Rudno a VN Kanianka; výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii. Výsledky laboratórnych analýz odberov vzoriek vôd potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie vo Vajnorskom jazere, Čunove, Rusovciach - Candelli, Veľkom Draždiaku a nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 36. týždňa 120 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 346 bazénov.


Na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Nesvady bola opätovne obnovená prevádzka troch odstavených bazénov (oddychového B2, oválneho oddychového B2B a detského B3) dňom 4.9.2019.


Ku koncu 36. týždňa bola ukončená prevádzka všetkých sezónnych kúpalísk a bazénov v okresoch, na ktorých vykonávajú ŠZD RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, Košiciach, Martine, Prešove, Rožňave, Topoľčanoch, Trebišove, Trenčíne, Svidníku, Vranove nad Topľou i RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach; prevádzka bola ukončená aj na ďalších sezónnych kúpaliskách v ostatných okresoch.


Čiastočne ukončená bola prevádzka vonkajších bazénov na TK Komárno (v prevádzke zostali 3 sezónne bazény - neplavecký, plavecký a oddychový ako aj celoročný relaxačný a vnútorný oddychový).


T. č. sú mimo prevádzky vnútorný detský bazén (z technických príčin), vonkajší detský bazén a vonkajšie tobogany v Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus“; dva bazény v krytej hale na TK I Štúrovo; detský bazén pre deti do 10 rokov na Biokúpalisku "KRTKO" vo Veľkom Krtíši; plavecký bazén v Krytej plavárni Veľký Krtíš (z dôvodu rekonštrukcie stropu nad bazénom, v prevádzke je iba regeneračný bazén); 4 bazény na Kúpalisku TERMÁL s.r.o, Dolná Strehová (pre nízku návštevnosť, v prevádzke zostali už iba 2 bazény). Zrušený bol bazén v Hoteli Legend v Dunajskej Strede a prevádzkované nie sú ani bazény v Hoteli RING v Dunajskej Strede.


Počas zhoršených poveternostných podmienok boli zatvorené obe kúpaliská v okrese Levoča (Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Kúpalisko Spišský Hrhov). Momentálnemu stavu počasia sa prispôsobovala prevádzka Kúpaliska Modrá perla Veľké Úľany, TK Horné Saliby i vonkajších bazénov vo Wellness centre Patince. Len v horúcich dňoch boli v prevádzke bazény pri Penzióne KOTVA v Trstenej. Vzhľadom na počasie návštevnosť klesla na Letnom kúpalisku (ďalej len „LK“) v Čadci; veľmi nízka návštevnosť bola zaznamenaná na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici i Biokúpalisku v Snine.


V tomto týždni RÚVZ vykonávali ŠZD, ŠZD spojený s odberom vzoriek
i odbery vzoriek vôd na kúpanie z jednotlivých bazénov na UK už len ojedinele. Napr. ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný na TK Komárno; závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpaliska neboli zistené.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov v detskom bazéne s atrakciami, oddychovom a vonkajšom detskom bazéne i vírivke vo Wellness centre Patince. Na kúpalisku boli zabezpečené nápravné opatrenia a opakované odbery vzoriek vody na kúpanie.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe posledných odberov aj v detskom bazéne na LK Stropkov; opakovaný odber nebude vykonaný z dôvodu ukončenia prevádzky kúpaliska od 2.9.2019.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky