Informácia o výskyte nevyhovujúceho výrobku hrnček bambus/silikón BAMBOO 0,45 l PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 21 Jún 2019 10:20

Obrazok_pohar_bambooDňa 20. 6. 2019 obdržal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku - hrnček bambus/silikón BAMBOO 0,45 l, ASS, označenie: 282972, EAN kód: 8719202966268, výrobca: neuvedený, krajina pôvodu: Čína, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.


Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade, testovaný výrobok - hrnček bambus/silikón BAMBOO 0,45 l, ASS v parametri obsah formaldehydu v 3. výluhu vzorky do 3 % kyseliny octovej za podmienok testu nespĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a jeho dodatkov nariadenia Komisie (EÚ) č. 1282/2011, nariadenia Komisie (EÚ) č. 1183/2012, nariadenia Komisie (EÚ) č. 202/2014, nariadenia Komisie (EÚ) č. 174/2015, nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/1416, nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/752, nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/79, nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/213, nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/831 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/37.


Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.

001

002

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky