Informácia o výskyte škodlivých výrobkov – ovocné detské príkrmy „babylove“ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04 Apríl 2019 11:54

Dňa 3. 4. 2019 bola Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zaslaná odpoveď Maďarska k výstražnému oznámeniu Rakúska - Aflatoxíny v ovocnom detskom príkrme z Nemecka, z ktorej vyplýva, že predajca dm drogerie markt GmbH, Maďarsko, dodal 2 druhy ovocných detských príkrmov babylove aj do SR. Ide o výrobky:

-     babylove, mango a granátového jablko, 190 g, vhodné od 4. mesiacov, s dátumom min. trvanlivosti 15.10.2020,           

-     babylove, broskyňa a marakuja, 190 g, vhodné od  4. mesiacov, s dátumom min. trvanlivosti 16.10.2020,
 

ktoré boli dodané do dm drogerie markt, Logistické centrum v Senci a následne distribuované do predajní dm drogerie markt.


 

V predmetných výrobkoch bolo laboratórnymi analýzami zistené prekročenie max. povoleného limitu mykotoxínu aflatoxín B1, čo je v nesúlade s požiadavkami nariadenia Komisie č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (max. povolený limit je 0,1 mcg/kg).

ÚVZ SR v nadväznosti na vyššie uvedené požiadal všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike o vykonanie kontrol v predajniach dm drogerie markt v SR, pri ktorých je potrebné overiť, prípadne zabezpečiť stiahnutie predmetných škodlivých výrobkov z trhu.

Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby uvedené výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.babylove

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky