OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 Tlačiť E-mail
Utorok, 18 December 2018 09:12

Aktualizovaná informácia


Oznamovanie kategórie práce 2 za rok 2019, ktoré prebiehalo do 28. februára 2020, bolo ukončené.

E-mailová adresa Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. bola zrušená.


Prípadné otázky týkajúce sa Potvrdenia o prijatí elektronického oznámenia, teda o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, je možné naďalej zasielať na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. s uvedením IČO.

Čo je oznamovanie kategórie práce 2

 

§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika; oznamujú sa údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.


Zamestnávateľ oznamuje údaje týkajúce sa kategórie práce 2 podľa posudku o riziku, ktorý obsahuje aj kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia na konkrétnom pracovisku. Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Podľa § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia). Z uvedeného je zrejmé, že každý zamestnávateľ by mal podľa posudku o riziku vedieť, aké práce na jeho pracoviskách sú zaradené do kategórie 2 a tie sú predmetom elektronického oznámenia.


Ak zamestnávateľ nemá vypracovaný posudok o riziku a nepozná kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík, môže si vybrať pracovnú zdravotnú službu, ktorá mu posúdenie zdravotného rizika, teda písomný posudok o riziku s kategorizáciou prác vypracuje. Zoznam poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby je na tejto internetovej stránke v ľavom stĺpci s označením PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA. Upozorňujeme, že posúdenie rizika a kategorizácia prác musí byť v súlade s právnymi predpismi v ochrane zdravia pri práci, ktoré sú tiež na tejto internetovej stránke v ľavom stĺpci s označením Preventívne pracovné lekárstvo.


Na zamestnávateľa, ktorý nemá zamestnancov, vykonávajúcich práce v kategórii 2, sa oznamovanie kategórie práce 2 nevzťahuje, teda neposiela žiadne oznámenie, ani „negatívne“.

Oznámenie kategórie práce 2 sa vzťahuje k stavu k 31.12. predchádzajúceho roka, teda ak v tento deň zamestnávateľ nemal zamestnancov vykonávajúcich prácu v kategórii 2, oznamovacia povinnosť sa ho netýka. Zmeny, ktoré nastanú v personálnom obsadení v prácach v kategórii 2 neskôr v priebehu roka, sa dodatočne neaktualizujú.

Posledná úprava Piatok, 03 Apríl 2020 09:38