ÚVZ SR: Anonymné vyšetrovanie anti-HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 30 November 2018 12:49

ribbonPrvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Osoby, ktorým sa včas zistí diagnóza, majú väčšiu šancu na produktívny život.


Skorá diagnostika a včasné začatie liečby znamená pre človeka s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život. S veľkou pravdepodobnosťou dochádza aj k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby na základe nielen zníženej infekčnosti pri liečbe, ale aj zmien sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog. Testovanie na prítomnosť anti-HIV protilátok by preto ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. Naďalej však platí, že HIV infekcia je liečiteľná, ale stále zostáva nevyliečiteľnou. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS v populácii je teda prevencia.


Vyšetrovanie anti-HIV protilátok ponúkajú Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva SR, Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a oddelenia klinickej mikrobiológie nemocníc. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.


Osobné aj telefonické poradenstvo

Poradenstvo a odbery krvi na zisťovanie anti-HIV protilátok sú v Poradniach pre problematiku HIV/AIDS anonymné, odborní pracovníci navyše ponúkajú telefonické a e-mailové konzultácie. Za minulý rok evidujeme v poradniach celkovo 838 anonymných odberov a 918 telefonických konzultácií.


Poradne pre problematiku HIV/AIDS:
Banskobystrický kraj (Banská Bystrica, Žiar nad Hronom), Žilinský kraj (Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Žilina), Trnavský kraj: (Trnava), Prešovský kraj (Bardejov, Poprad, Prešov, Svidník), Košický kraj (Košice, Trebišov) a Nitriansky kraj (Nitra).


Slovensko patrí k štátom EÚ s najnižším výskytom HIV

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti.


Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 bolo k 30. 9. 2018 zaznamenaných u občanov Slovenskej republiky a cudzincov 1046 prípadov infekcie vírusom HIV. Z 884 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 783 vyskytlo u mužov a 101 u žien. U 116 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 72 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 53 v štádiu AIDS).


Slovenská republika v ostatných rokoch patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie, avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vo výskyte vzostupný trend. Zvyšujúce sa číslo nových prípadov HIV infekcie môže byť aj dôsledkom toho, že ľudia sa rozhodnú pre vyšetrenie anti-HIV protilátok.Vyjadrená solidarita pripnutím červenej stužky

Svetový deň boja proti AIDS si vďaka Svetovej zdravotníckej organizácii pripomíname od roku 1988. Tohtoročná téma Svetového dňa boja proti AIDS 2018 je "Poznaj svoj status". Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka, jej pripnutím ľudia vyjadrujú solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. V tento deň sú oveľa intenzívnejšie aktivity odborníkov a aj laikov, ktoré sú zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky