Laboratória úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe Tlačiť E-mail

Laboratória úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe (pdf)