Informácia o výskyte nevyhovujúceho výrobku kliešte – obracačka z nylonu Tlačiť E-mail
Streda, 07 November 2018 13:52

Dňa 7. 11. 2018 obdržal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku - kliešte – obracačka z nylonu, označenie: Art. Number: 143735, EAN kód: 8711295442186, výrobca: neuvedený, krajina pôvodu: Čína, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade, výrobok v parametri – obsah primárnych aromatických amínov v 3. výluhu vzorky do 3 % kyseliny octovej za podmienok testu nespĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a požiadavky čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.

klieste1

klieste2

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky