Informácia o výskyte nevyhovujúceho výrobku – BANQUET obracačka s otvormi Tlačiť E-mail
Pondelok, 24 September 2018 13:44

banquet_obracacka2Dňa 21. 9. 2018 obdržal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku - BANQUET obracačka s otvormi, označenie: Item nr. 28AU011R03, ID nr. 14F19004/02B-2014, EAN kód: 8591022324608, výrobca: Banquet, P.O.BOX 15, Praha 913, ČR, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade, výrobok v parametri – odolnosť pigmentov a farbív v 1., 2. a 3. výluhu vzorky do 3 % kyseliny octovej za podmienok testu nespĺňa požiadavky čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.

banquet_obracacka

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky