Informácia o výskyte nevyhovujúceho výrobku – hrnček sklo s dekorom kávy, 200 ml Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 August 2018 11:46

hrncek_s_dekorom_kavy2Dňa 20. 8. 2018 obdržal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku - hrnček sklo s dekorom kávy, 200 ml, EAN kód: 8581390760702, výrobca: neuvedený, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade, výrobok v parametri obsah kadmia (Cd) a olova (Pb) vo výluhu vzorky (ústny okraj) do 4 % kyseliny octovej za podmienok testu presahuje limitné hodnoty uvedených ťažkých kovov, čím nespĺňa požiadavky  Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami, zároveň nespĺňa požiadavky čl. 3 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.

hrncek_s_dekorom_kavy

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky