ÚVZ: Prevádzky nebalenej zmrzliny kontrolujeme už tretí týždeň, budeme v tom pokračovať do septembra Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 18 Jún 2018 10:03

ice_creamOdborní pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva už tretí týždeň kontrolujú prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Budú ich vykonávať až do septembra, teda do konca tohtoročnej letnej sezóny.Kontroly za účelom prevencie zdravia


Hygienici preverujú pôvod surovín a polotovarov na výrobu zmrzliny, hygienickú úroveň jej podávania a prevádzkovú hygienu zariadení. Pozornosť venujú aj použitým farbivám v zmrzlinách, kontrolujú tiež dátum spotreby a minimálnej trvanlivosti surovín a polotovarov, z ktorých bola nebalená zmrzlina vyrobená a teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach.


„Kontroly je potrebné vnímať ako opatrenia za účelom prevencie zdravia obyvateľov, ktorá je pre orgány verejného zdravotníctva prvoradá. Radi by sme preto požiadali prevádzkovateľov zariadení o súčinnosť a spoluprácu počas výkonu kontrol,“ 
povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.Vlaňajšiu letnú sezónu prešlo kontrolou 964 prevádzok


Orgány verejného zdravotníctva kontrolujú prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny každú letnú sezónu. Počas tej minuloročnej vykonali spolu 1433 kontrol, celkovo prezreli 964 takýchto prevádzok. Nedostatky  zistili v 264 prevádzkach, čo predstavuje 27,4 percenta.

 „Najčastejšie zistenými nedostatkami boli neodobraté a neodložené vzorky vo výrobniach zmrzlín na dobu 48 hodín, nepredložená respektíve nevedená evidencia o výrobe zmrzliny a tým nemožnosť preukázať dobu predaja zmrzliny najdlhšie 24 hodín po jej zmrazení, nedodržaná osobná hygiena pracovníkov, nevedená evidencia o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach, chýbajúce meracie zariadenia, nedostatky v prevádzkovej hygiene ako napríklad nezabezpečený prívod tečúcej teplej vody, znečistené chladiace a mraziace zariadenia, znečistenie pracovných plôch,“  vysvetlil Ján Mikas.


Odborní pracovníci regionálnych úradov počas vlaňajších kontrol odobrali a mikrobiologicky vyšetrili celkom 2317 vzoriek zmrzliny, požiadavkám platnej legislatívy nevyhovelo 314 (13,6 percenta). Zároveň odobrali 1116 vzoriek zmrzliny na chemickú analýzu, z ktorých nevyhovelo 52 vzoriek (5 percent) zmrzliny, pričom 47 vzoriek zmrzliny nevyhovelo z dôvodu použitia nepovolených farbív.

Hygienici odobrali aj 791 sterov z prostredia, pracovných plôch, pracovných odevov a rúk zamestnancov, z ktorých bolo 145 sterov (18 percent) nevyhovujúcich, boli kontaminované patogénnymi a podmienene patogénnymi mikroorganizmami. Za zistené nedostatky uložili hygienici vlaňajšiu letnú sezónu 143 blokových pokút v sume 9367,- Eur, v dvoch prípadoch dokonca nariadili uzatvoriť prevádzky do doby odstránenia nedostatkov.


Výsledky tohtoročných kontrol budú verejnosti publikované v priebehu septembra 2018. Opatrenia na odstránenie možných nedostatkov však budú musieť prevádzkovatelia plniť ihneď po ich zistení. UŽITOČNÉ INFORMÁCIE V ODRÁŽKACH


Ako by mala vyzerať kvalitná nebalená zmrzlina

  • jej farba musí svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám

  • konzistencia má byť hladká, tvárna až mierne ťahavá, bez kryštálikov ľadu a hrudiek spracovaných surovín a prísad, okrem surovín a prísad použitých na ochutenie (ovocie, orechy, atď)

  • vôňa a chuť musí byť príjemná, charakteristická po použitých surovinách, prísadách  a prídavných látkach.
     

Na čo si treba dať pozor pri kúpe nebalenej zmrzliny

  • zloženie zmrzliny musí byť dostupné spotrebiteľovi  v mieste pri jej predaji, vrátane označenia alergénov a upozornenie na niektoré farbivá, pokiaľ by boli v zmrzline prítomné

  • nebalená zmrzlina vyrobená takzvanou teplou alebo studenou cestou sa môže predávať 24 hodín po jej vymrazení. Ak je zmrzlina opakovane zmrazovaná, môžu sa v nej vytvoriť kúsky ľadu, ktoré nie len zmyslovo znehodnotia zmrzlinu ale môžu byť nositeľmi mikroorganizmov; v zmrzline sa v takomto prípade môžu objaviť nepatogénne mikroorganizmy, napríklad koliformné baktérie alebo patogénne mikróby, napríklad salmonela

  • po konzumácii kontaminovanej zmrzliny sa objavia najčastejšie tráviace ťažkosti ako nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Citlivejšie na ochorenie sú deti.

     

Zmrzlina s vajíčkami či bez nich?


Nebalená zmrzlina je v súčasnosti pripravovaná buď studenou alebo teplou cestou. Ak je vyrábaná studenou cestou, pripravuje sa z hotových zmrzlinových zmesí, ktoré sa po rozmiešaní v pitnej vode  zmrazia. V súčasnosti sa už len ojedinele možno stretnúť s klasicky vyrábanou zmrzlinou s mliekom alebo s vajíčkami. V prípade, že sa pridávajú vajíčka, musí byť zmrzlina tepelne upravená, tiež pridávané potraviny ako napríklad mlieko či oriešky musia byť tepelne opracované.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky