Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 17. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 27 Apríl 2018 13:01

chripkaV 17. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 32 156 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 213,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 0,6 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 286,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 789 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (389). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (254) a  pneumónie (146).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 17. kalendárnom týždni 2018 hlásených 1 860 ochorení (chorobnosť 70,2/100 000), čo predstavuje 5,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 13,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (259,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 17. kalendárnom týždni 2018 hlásené nebolo.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 17. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 19 nazofaryngeálnych výterov a 31 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola pozitívna jedna vzorka, v ktorej sa potvrdil  vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 2 182 vzoriek biologického materiálu (1 395 nazofaryngeálnych výterov a 787 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-    250 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-    220 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-    5 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-    3 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-    50 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like

-    36 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-    21 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-    8 x vírus chrípky A/H3,

-    58 x adenovírus,

-    11 x respiračný syncyciálny vírus,

-    8 x Mycoplasma pneumoniae,

-    3 x vírus parachrípky (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 17. kalendárnom týždni 2018

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 17. kalendárnom týždni 2018 bol dohlásený jeden prípad SARI u 45 ročného muža z Trenčianskeho kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 46 prípadov SARI, z toho sa u 24 pacientov laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky. V 16 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v siedmich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie. V 12  prípadoch ochorenie skončilo úmrtím, z toho u ôsmich zomrelých sa potvrdil vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a u jedného sa potvrdil vírus chrípky A/H1pdm09.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-    www.flunewseurope.org,

-    http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
graf3Záver:

Celoslovenská úroveň chorobnosti na ARO zotrváva v 17. kalendárnom týždni približne na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni, pričom chorobnosť na CHPO klesla o 13,2 %. Výchovno-vzdelávací proces z dôvodu zvýšenej chorobnosti nebol prerušený. Hlásený bol jeden prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky