V ovzduší prudko vzrástlo množstvo peľu Tlačiť E-mail
Peľová situácia
Streda, 14 Marec 2018 14:04

Po silných mrazoch konečne prišlo aj oteplenie s nádychom jari, ktoré sa veľmi významne podpísalo aj na prudkom náraste peľu v ovzduší. V uplynulom týždni sme na celom území Slovenska najmä v závere týždňa zaznamenali vysoké až veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší. Dokladom toho sú aj výsledky z našich monitorovacích staníc. „Najvyššie denné hladiny peľu v ovzduší udávajú všetky monitorovacie stanice okrem Žiliny z nedele 11.3.2018 – v Bratislave dosiahla celková denná koncentrácia peľu v ovzduší 2269 peľových zŕn v metrov kubických vzduchu, v Banskej Bystrici 675 peľových zŕn, v Košiciach 649 peľových zŕn , v Nitre 610 peľových zŕn a v Trnave 368 peľových zŕn v metrov kubických vzduchu. Naplno sa rozbehla peľová sezóna jelše najmä v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Lieska dosiahla najvyššie denné koncentrácie v Nitre, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Košiciach", uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Dreviny čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahli veľmi vysoké koncentrácie peľu v nedeľu v Bratislave a v Nitre, na ostatnom území to boli zatiaľ len nízke až stredné koncentrácie ich peľu. Okrem peľu jelše, liesky a drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité zachytili monitorovacie stanice v teplejších oblastiach aj prvý peľ topoľa. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali nízke až stredné hladiny.

Prognózy vývoja peľovej sezóny už začínajú byť pre alergikov dosť nepríjemné. Peľová sezóna liesky v teplejších oblastiach síce už prešla svojim vrcholom, no v oblasti stredného a severného Slovenska bude naďalej pokračovať najmä vďaka peľu transportovanému z chladných horských polôh s vysokou snehovou pokrývkou. Pokračovať bude aj peľová sezóna jelše, v chladnejších oblastiach bude pribúdať peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi.

Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica