V pondelok začína Týždeň mozgu, poučí nás aj o tom, čo mu prospieva Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 09 Marec 2018 13:49

brainUpriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii je cieľom medzinárodnej akcie Týždeň mozgu 2018, ktorá sa uskutoční od pondelka 12. do 18. marca. Tomuto dôležitému ľudskému orgánu venujeme viac pozornosti od roku 1996, kedy sa vo vyše 60 krajinách sveta konajú tisícky osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, ale aj zlyhávanie.


Na Slovensku si ho pripomíname už jedenásty krát mnohými aktivitami, ktoré majú našu pozornosť upriamiť na fungovanie ľudského mozgu. Na viacerých miestach Slovenska - v školách, obchodných centrách, domovoch dôchodcov, agentúrach sociálnych služieb, denných centrách, knižniciach, ale aj v poradniach zdravia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, banskobystrický RÚVZ nevynímajúc, sa počas tohto týždňa uskutočnia prednášky, prezentácie, tréningy pamäti, tvorivé dielne, besedy či dni otvorených dverí.

„Tieto bezplatné aktivity sú určené pre širokú verejnosť, od detí, školákov, cez ľudí v produktívnom veku, až po generáciu seniorov. Ich prioritou je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Podobne ako fyzickú silu a svaly, aj mozog je potrebné precvičovať - najlepšie v každej etape ľudského života. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti,“ zdôrazňuje vedúca Oddelenia podpory zdravia (OPZ) RÚVZ v Banskej Bystrici MUDr. Silvia Kontrošová. Dodáva, že pracovníci tohto odboru pripravili na celý Týždeň mozgu viacero aktivít - od prednášok, vedomostných a kognitívnych aktivít, cez meranie kardiovaskulárnych rizikových faktorov (cholesterol, tlak krvi, percento telesného tuku, výška, váha, obvod pása, bokov, výpočet Body Mass Indexu – BMI) až po individuálne poradenstvo, kde na základe zistených skutočností sa zistí, či klient má kardiovaskulárne riziko. Aktivity Týždňa mozgu 2018 sa uskutočnia v pondelok 12. marca o 10.00 hod. v Klube dôchodcov (KD) Rozmarín a o V tento deň bude v banskobystrickom RÚVZ aj Deň otvorených dverí a to od 8,00 do 14.30 hod. určený pre širokú verejnosť a spojený s vedomostnými aktivitami, diskusiami a vyšetreniami. V stredu 13. marca bude v Poradni zdravia RÚVZ B. Bystrica pre tri skupiny obyvateľov postupne prednáška na tému fungovania ľudského mozgu. Zároveň sa v tento deň uskutočnia ďalšie aktivity v Klube dôchodcov Harmónia postupne pre 4 skupiny dôchodcov. Vo štvrtok 14. marca sa budú odborníci z Poradne  zdravia venovať aj žiakom základnej školy na Spojovej. Opäť pôjde o vedomostné a kognitívne aktivity a prednášky na témy ľudského mozgu a jeho fungovania.


Doplňujúce informácie:


Ľudský mozog váži približne 1,5 kg a aj keď váži len 2 percentá našej hmotnosti, spotrebuje až 20 percent všetkej energie organizmu. Ukrýva asi 100 miliárd nervových buniek, ktoré sú najdokonalejšími bunkami ľudského tela. Výkonnosť mozgu zabezpečuje 10 miliárd neurónov a pol milióna kilometrov nervových vlákien. Ich hlavnou úlohou je prijímať a spracovávať informácie z okolia. Každá ľudská činnosť (pohyb, sociálne kontakty, čítanie...) podporuje vytváranie výbežkov nervovej bunky, vďaka čomu sme schopní sa učiť a pamätať si. Ľavá hemisféra mozgu riadi posudzovanie, analytické myslenie, verbálnu komunikáciu. Pravá hemisféra má na starosti emócie, intuíciu a priestorové vnímanie. Vedeli ste, že v bdelom stave využívame len desatinu mozgovej kapacity? Mozog zjednodušene rozdeľujeme na predný mozog (najväčšia časť mozgu), medzimozog, stredný mozog, zadný mozog, predĺženú miechu. Mozog je riadiacim centrom organizmu, umožňuje a riadi pohyb človeka, vnímanie dotyku, tepla, chladu a bolesti, zabezpečuje schopnosť udržania rovnováhy, umožňuje hovoriť a rozumieť hovorenému slovu. Hovorí sa, že mužské zmýšľanie je iné ako ženské. Môže za to stavba mozgu. Mužský mozog má zhruba o 4 % viac buniek ako ženský a je o 100 g ťažší. Ženský mozog má však väčšiu časť mozgu, ktorá spája obe hemisféry (korpus kallosum). Táto časť mozgu pomáha ženám pri prenose signálov z jednej hemisféry mozgu do druhej, čo umožňuje ženám použiť obe mozgové hemisféry pri tvorbe jazyka. To je dôvodom, prečo sa ženy ľahšie naučia znovu rozprávať po mŕtvici. Muži pre reč využívajú iba dominantnú hemisféru – pre väčšinu ľudí ľavú. Od mozgu závisí aj naše emočné prežívanie, ktoré je pri pohlaviach rozdielne. V ženskom mozgu je väčší limbický systém, ktorý riadi ľudské emočné pochody a správanie. Preto sú ženy vo všeobecnosti citlivejšie, niektorí tvrdia, že aj iracionálnejšie a zraniteľnejšie.Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica