Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 9. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 02 Marec 2018 15:06

chripkaV 9. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 83 723 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3 879,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 15,6 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 8 774,0 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 169 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 093). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (632) a  otitídy (444).

Ochorenia hlásilo 47 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 37 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 9. kalendárnom týždni 2018 hlásených 14 233 ochorení (chorobnosť 659,5/100 000), čo predstavuje 17,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť poklesla o 24,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 až 19 ročných (1 659,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 9. kalendárnom týždni 2018 hlásené spolu v 98 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     67 materských škôl (32 v Trnavskom kraji, 16 v Nitrianskom kraji, sedem v Prešovskom kraji, päť v Žilinskom kraji, tri v Košickom kraji, dve v Trenčianskom kraji, jedna v Bratislavskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji),

-     28 základných škôl (16 v Trnavskom kraji, deväť v Nitrianskom kraji, jedna  v Prešovskom kraji, jedna  v Trenčianskom kraji a jedna v Žilinskom kraji),

-     tri stredné školy (jedna v Trnavskom kraji, jedna v Banskobystrickom kraji, a jedna v Nitrianskom kraji).

 

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný, respektíve naďalej platil, zákaz návštev v 22 zariadeniach. Išlo o:

-     17 zdravotníckych zariadeniach

-     osem v Bratislavskom kraji (nemocnica Ružinov, nemocnica Kramáre, nemocnica Petržalka, nemocnica Staré Mesto, nemocnica Malacky, Národný ústav detských chorôb, Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Národný onkologický ústav),

-     štyri v Prešovskom kraji (dve nemocnice Bardejov, nemocnica Stará Ľubovňa a nemocnica Prešov),

-     päť ústavných zariadení v Trnavskom kraji (Dunajská Streda, Skalica, Hlohovec, Trnava a Piešťany)

-     päť zariadení pre seniorov

-     jedno v Žilinskom kraji (Bytča - Hrabové).

-     v štyroch  v Trnavskom kraji  (okres Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta)
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“


Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 9. kalendárnom týždni 2018 vyšetrených spolu 170 nazofaryngeálnych výterov a 31 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 109 pozitívnych. Z toho: 

-     v 66 prípadoch vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     v 29 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like,

-     v ôsmich prípadoch vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     v jednom prípade vírus chrípky A/H1pdm09-like,

-     v jednom prípade vírus A/H3,

-     v dvoch prípadoch adenovírus

-     v dvoch prípadoch  Mycoplasma pneumoniae.
 

            V 9. k. t. 2018 sa z celkového množstva 201 vyšetrených vzoriek biologického materiálu v 105 prípadoch potvrdila prítomnosť vírusu chrípky alebo protilátok proti  nemu, čo predstavuje 52,2 % vyšetrených vzoriek. Dominoval vírus chrípky B (86,7 %) v porovnaní s vírusom chrípky A.

 

            Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 402 vzoriek biologického materiálu (903 nazofaryngeálnych výterov a 499 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-     181 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-     138 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     37 x adenovírus,

-     34 x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like,

-     12 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     11 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     7 x vírus chrípky A/H3,

-     8 x respiračný syncyciálny vírus,

-     7 x Mycoplasma pneumoniae,

-     3 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-     1 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-     3 x vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 9. kalendárnom týždni 2018

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu 

 

V 9. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených sedem prípadov SARI, ktoré sa vyskytli :

-     v Prešovskom kraji (58-ročný muž, 62-ročný muž), v Trnavskom kraji (66-ročný muž, 35-ročný muž a 61-ročná žena), v Banskobystrickom kraji (80-ročný muž) a v Trenčianskom kraji ( 41-ročný muž). 

 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených spolu 30 prípadov akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho v piatich prípadoch ochorenie skončilo úmrtím. U dvanástich z nich sa laboratórnym vyšetrením potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, v šiestich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09, v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a v piatich prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2016/2017 a 2017/2018

 graf1Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2017/2018
 graf3

Záver:

 

Epidemický výskyt ARO a CHPO pretrváva naďalej na celom území Slovenskej republiky. Chorobnosť na ARO v 9. kalendárnom týždni 2018 klesla o 15,6%, chorobnosť na CHPO poklesla o 24,3 %. V chrípkovej sezóne 2017/2018 v 9. kalendárnom týždni dominoval vírus chrípky B (86,7 %) v porovnaní s vírusom chrípky A. Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 98 výchovno-vzdelávacích zariadeniach.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky