Opätovne prinášame praktickú formu Očkovacieho kalendára Tlačiť E-mail

kalendar2018Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., prinášajú pre verejnosť praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2018 s cieľom podporiť prevenciu a poskytnúť v zjednodušenej podobe informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní v SR.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., budú v priebehu mesiaca marec 2018 distribuovať praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2018 verejnosti prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek a vložením očkovacieho kalendára do informačného balíčka, ktorý dostanú rodičky v pôrodniciach pri narodení dieťaťa počas roka 2018.


Informácie o očkovaní, ako aj samotný Očkovací kalendár na rok 2018 sú prístupné aj v elektronickej verzii na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (www.vszp.sk) a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

http://www.uvzsr.sk/kalendar/index.html

Prehľad očkovaní je vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z. z.