Doplňujúca informácia o možnej kontaminácii baktériami salmonely dojčenských mliečnych výrobkov Amilk Bifido francúzskej spoločnosti Lactalis PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 16 Január 2018 14:27

Dňa 15. 1. 2018 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2017.2095 zaslané varovné oznámenie Salmonella agona v detskej výžive pôvodom z Francúzska, ktoré do systému RASFF zaslalo Francúzsko. Podľa následného oznámenia Českej republiky fup40 bola detská výživa dodaná aj na Slovensko, a to spoločnosti Dr.Max 73 a MIRAKL, a. s., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, pod značkou Amilk Bifido. Jednalo sa o nasledovné výrobky:

- Amilk Bifido 1, počiatočná mliečna výživa, balenie: 2 x 300 g, šarža: 17C0012408 a 17C0013590, dátum minimálnej trvanlivosti: 27. 02. 2019 a 03. 10. 2019;
- Amilk Bifido 2, následná mliečna výživa, balenie: 2 x 300 g, šarža: 17C0012709 a 17C0012332, dátum minimálnej trvanlivosti: 04. 05. 2019 a 15. 02. 2019;
- Amilk Bifido 3, sušená mliečna výživa pre malé deti, balenie: 2 x 300 g, šarža: 17C0012626 a 17C0013238, dátum minimálnej trvanlivosti: 06. 04. 2019 a 07. 08. 2019.

Všetky uvedené výrobky boli od výrobcu: Lactalis Nutrition Santé, Parc d´activités de Torcé, Sectuer Est, 35370 Torce, Francúzsko. Predávali sa prostredníctvom siete lekární Dr.Max. Na základe informácii poskytnutých ÚVZ SR sa inkriminované výrobky už nenachádzajú v predaji, nakoľko Mirakl a. s. zabezpečila ich stiahnutie, čo potvrdzujú aj prebiehajúce kontroly pracovníkov regionálnych úradov Slovenskej republiky.

V nadväznosti na uvedené Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neodporúča konzumáciu už zakúpených výrobkov „Amilk Bifido" a upozorňuje na možnosť ich vrátenia do miesta predaja.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

      

Príloha: Ilustračné obrázky

amilk

amilk2

amilk3