Informácia o výskyte škodlivého výrobku – Babylove ovocný príkrm jahoda, malina, jablko od 4. mesiaca, 190 g Tlačiť E-mail
Streda, 10 Január 2018 09:20

babylove_erdbeere2Dňa 9. 1. 2018 o 19,00 hod. bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie RASFF „Chlorečnany v dojčenskej výžive s ovocím z Talianska“. Názov a označenie výrobku: babylove ovocný príkrm jahoda, malina, jablko od 4. mesiaca, 190 g, dátum minimálnej trvanlivosti do 05.07.2019 (DMT je uvedený na bočnej hrane viečka), výrobné číslo: LB 186, krajina pôvodu: Taliansko, výrobca: TrentoFrutta S.p.A., predajca v SR: dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava.

V predmetnom výrobku bol laboratórnou analýzou stanovený obsah chlorečnanov 28,9 mg/kg (max. limit podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS je 0,01 mg/kg).


babylove_erdbeere
 

ÚVZ SR zároveň listom zo dňa 9. 1. 2018  požiadal všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike o vykonanie kontrol v prevádzkach dm drogerie markt v SR, pri ktorých je potrebné overiť, prípadne zabezpečiť stiahnutie predmetného výrobku z trhu.

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky