HOVORME O JEDLE PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 05 Október 2017 07:56

hovorme_o_jedle2Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017 piaty ročník týždňa „HOVORME O JEDLE“. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sú pre žiakov a učiteľov základných škôl so sídlom v Slovenskej republike pripravené tieto aktivity:


1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"

2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"

3. literárna súťaž "PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA"


Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.


V. ročník týždňa HOVORME O JEDLE je realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky a Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Aktivity finančne podporili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. a Mliečny fond, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka. Ceny do súťaží venovali Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice, Apimed, Pekáreň Drahovce s.r.o. a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava. Ďalšími partnermi projektu sú Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Slovenský cukrovarnícky spolok, Únia hydinárov Slovenska, Únia potravinárov Slovenska a Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.


Ak sa chcete zapojiť do aktivít v rámci týždňa HOVORME O JEDLE a hrať o zaujímavé ceny, zaregistrujte svoju školu v termíne do 15. 10. 2017. Registračný formulár spolu s ostatnými podrobnými informáciami o aktivitách „HOVORME O JEDLE“ nájdete na stránke: www.opotravinach.sk.