Vo  vzduchu dominuje peľ inváznych rastlín- pridala sa aj zlatobyľ Tlačiť E-mail
Peľová situácia
Streda, 13 September 2017 12:35

V uplynulých dňoch na celom území Slovenska dominoval peľ pŕhľavy a ambrózie. Peľ ambrózie v závere týždňa dosahoval na väčšine územia veľmi vysoké denné koncentrácie. Podľa údajov monitorovacích staníc v Bratislave,  Banskej Bystrici, Nitre a Košiciach sa na týchto lokalitách v závere týždňa výrazne zvýšili denné koncentrácie peľu ambrózie, ktorá je  najsilnejšími alergénom pre toto obdobie. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší boli  namerané v nedeľu v Banskej Bystrici  –  342 peľových zŕn  v metri kubickom vzduchu , pričom najväčší podiel mal  peľ ambrózie a deň predtým  v Bratislave - 357 peľových zŕn  v v metri kubickom vzduchu .  Najvyššie koncentrácie peľu ambrózie v ovzduší boli zachytené dňa  9. septembra v Bratislave a 10. septembra v Banskej Bystrici a v Nitre. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ pŕhľavy, štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých a astrovitých rastlín, ako aj chmeľu. Denné koncentrácie spór  húb (plesní) – najmä rodov Cladospórium a Alternária sa udržiavajú vo veľmi vysokých hladinách.


V súvislosti s prognózou počasia na najbližšie obdobie bude výskyt peľu v ovzduší naďalej ovplyvňovaný nočným ochladením a lokálnou zrážkovou  činnosťou. Spóry húb (plesní)  budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hladiny. Peľová sezóna paliny skončila – jej peľ sa bude však v nižších hladinách vyskytovať v ovzduší až do októbra. Peľová sezóna ambrózie už prešla svojim vrcholom a už nepredpokladáme výskyt alergologicky významných denných koncentrácií jej peľu v ovzduší“, konštatovala RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Zdôraznila, že v priekopách popri ceste, či popri železničnej trati priam svietia žlté porasty ďalšej inváznej rastliny – zlatobyle. Jej peľ zaznamenávame v rámci peľového monitoringu v rámci  čeľade astrovité. Nakoľko sa jedná o rastlinu hmyzom opelivú, nemá až takú vysokú produkciu peľu ako ambrózia, preto aj alergikom  môže spôsobovať problémy najviac pri pohybe v blízkosti jej porastov. Tam je koncentrácia jej peľu mnohonásobne vyššia ako množstvo udávané monitorovacími stanicami.


Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica