Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Pondelok, 04 September 2017 14:54

vody_na_kupanie11V uplynulom týždni bola návštevnosť kúpalísk priemerná; na niektorých kúpaliskách začal výraznejší pokles návštevníkov a zvýšená návštevnosť sa predpokladá už len počas víkendov.

RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) na prevádzkovaných
kúpaliskách a v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa. Kúpaliská s povolenou rekreáciou sú prevádzkované v súlade s platnými hygienickými predpismi.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


K 31.08.2017 bolo v prevádzke 12 prírodných kúpalísk s vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie:              

                        BA kraj – Zlaté Piesky, Slnečné jazerá Senec a Kuchajda

ZA kraj – PK Liptovská Mara Liptovský Trnovec

BB kraj – Ružiná Divín, Pláž Ormet Teplý vrch, Pláž Drieňok Teplý vrch, PK jazero Banská Bystrica, PK Tornaľa

PO kraj – Veľká Domaša Valkov, Veľká Domaša Tíšava, Delňa Prešov


Prevádzku ukončili všetky prevádzkované prírodné kúpaliská v Košickom kraji: strediská Zemplínskej Šíravy (Hôrka, Kamenec a Medvedia hora), Vinianske Jazero.


Výsledky rozborov na základe odberov z 34. týždňa potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj na Turzovskom jazere s neorganizovanou rekreáciou. Zatiaľ nie sú známe výsledky z posledných odberov na lokalitách: Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom, Zemplínska Šírava (Biela hora a Paľkov), Ružiná pri obci Ružiná, Veľká Domaša (Dobrá, Holčíkovce, Nová Kelča, Poľany a polostrov KRYM).


K zhoršeniu biologickej
a mikrobiologickej kvality vody došlo na základe posledných odberov na lokalite VN Ružín v okrese Gelnica, odberné miesta: Ružín Chaty, Ružín SKI a na lokalite VN Ružín – prítoky okres Gelnica z odberného miesta Ružín Hnilecké rameno.


Na VN Kurinec Zelená voda stále pretrváva odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zhoršenia fyzikálnej a biologickej kvality vody.UMELÉ KÚPALISKÁ


Na konci 35. týždňa bolo na Slovensku v prevádzke 177 umelých kúpalísk (550 bazénov).

Z dôvodu chladnejšieho počasia bola 28.08.2017 prerušená prevádzka Biokúpaliska Resort v Levočskej Doline. Z technických dôvodov je mimo prevádzky LK Lipany. V dňoch od 04.09.2017 do 10.09.2017 bude prebiehať plánovaná odstávka bazénov Aquarelax Dolný Kubín. Pre plánovanú odstávku je naďalej zatvorená Krytá plaváreň v Senici.


Ukončená bola prevádzka kúpalísk: AquaFun PARK Veľká Lomnica, Kúpalisko Bretka, Kúpalisko Vyšná Slaná, ATC Mária Veľaty, LK Hnúšťa, vonkajší bazén v Rekreačnom zariadení Pstružné, Kúpalisko Krupina Tepličky, vonkajší nadzemný bazén Chaty LIMBA Bystrá aj bazén Hotela Severa Zákopšie. Od 31. augusta je ukončená  prevádzka na všetkých kúpaliskách v okrese Považská Bystrica a od 1. septembra je ukončená  prevádzka: PK   Tornaľa, LK Revúca. K 3. septembru predpokladajú ukončiť sezónu aj niektoré kúpaliská v okrese Žiar nad Hronom (PK Žiar nad Hronom, TK Sklené Teplice); Vodný raj Vyhne ukončí prevádzku 4. septembra.


Vyhovujúce výsledky z posledných odberov vzoriek vôd na kúpanie sú v areáli LTK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, TK Veronika Rajec, TK Patince. Na Kúpalisku Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach bol vykonaný odber vzoriek (dňa 30.08.2017); čaká sa na výsledky. Po preukázaní vyhovujúcich výsledkov kvality vody na kúpanie v plaveckom bazéne na Kúpalisku Neresnica vo Zvolene bol (dňa 25.08.2017) zrušený zákaz kúpania.


Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v mikrobiologickej závadnosti a opakovaný odber vykonávali prevádzkovatelia: Aquathermal Senec (výrivka a vnútorný tobogán), Oravice I. Tvrdošín (malý bazén) a LK Humenné (všetky bazény).


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky