Palina končí, množstvo peľu ambrózie ešte porastie Tlačiť E-mail
Peľová situácia
Pondelok, 04 September 2017 08:45

V uplynulých dňoch na celom území Slovenska dominoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a najvýznamnejších alergénov neskorého leta – paliny a ambrózie. Peľová sezóna paliny prešla svojim vrcholom v predchádzajúcich dvoch týždňoch, peľová sezóna ambrózie dosiahla svoj prvý vrchol v závere uplynulého týždňa. Podľa údajov monitorovacích staníc v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave sa na týchto lokalitách v druhej polovici týždňa výrazne zvýšili denné koncentrácie peľu ambrózie, ktorá je najsilnejšími alergénom pre toto obdobie. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší v uplynulom týždni boli namerané v a v Banskej Bystrici. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých, chmeľu a astrovitých. Denné koncentrácie spór húb (plesní) – najmä rodov Cladospórium a Alternária sa udržiavajú vo veľmi vysokých hladinách.


„V týchto a nasledujúcich dňoch bude 
v súvislosti s prognózou počasia na najbližšie obdobie  výskyt peľu v ovzduší ovplyvňovaný nočným ochladením, vyššími dennými teplotami a  lokálnou zrážkovou  činnosťou. Spóry húb (plesní)  budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hladiny. Pre polinotikov je pozitívnou správou pomaly končiaca sezóna peľu paliny. Jej peľ sa bude v nižších hladinách však  vyskytovať v ovzduší až do októbra“, konštatovala RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Dodala, že  peľová sezóna ambrózie bude pokračovať, dokonca  ešte predpokladá nárast denných koncentrácií jej peľu v ovzduší.Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica