Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 25 August 2017 13:57

vody_na_kupanie10Počas 34. týždňa pokračovali regionálne úrady verejného zdravotníctva vo vykonávaní štátneho zdravotného dozoru a monitorovaní kvality vody na kúpanie. Prevádzka kúpalísk bola ovplyvnená chladnejším počasím; návštevnosť kúpalísk poklesla. Otvorenie mnohých kúpalísk sa odporúča vopred overiť (predovšetkým v okresoch: Žilina, Bytča, Banská Bystrica, Brezno, Kežmarok, Levoča, Poprad, Krupina, Zvolen). V okrese Považská Bystrica bola počas týždňa prerušená prevádzka kúpalísk, s plánovanou obnovou prevádzky počas víkendu.


 

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

 

K 25.08.2017 je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 16 prírodných kúpaliskách a nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá Senec, Kuchajda

Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Rusovce – Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero, VD Kráľová Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda

TN

 

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom, VN Kanianka, VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, Nádrž Opatová Trenčín

NR

 

 APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, Štrkoviskové jazero Kava - Komárno, VN Duchonka, Štrkovisko TONA Šurany

ZA

PK Liptovsá Mara Liptovský Trnovec

VD Orava, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Ružiná Divín, Pláž ORMET Teplý vrch, Pláž DRIEŇOK Teplý vrch, PK Tornaľa, PK jazero Banská Bystrica

Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Jazero Krpáčovo,

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša Tíšava, Delňa Prešov

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša –polostrov KRYM

KE

Zemplínska Šírava Hôrka, Zemplínska Šírava Kamenec, Zemplínska Šírava Medvedia hora,  Vinianske jazero

Pod Bukovcom, Ružín Košická Belá, PK Jazero Košice, Jazero Uhorná, Zemplínska Šírava Biela hora, Zemplínska Šírava Paľkov, Turzovské jazero Gelnica

              VN – vodná nádrž                        VD – vodné dielo                                


Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali počas 34. týždňa na prírodných vodných plochách: Kuchajda, Veľká Domaša (výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii).


Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie
potvrdili výsledky analýz z tohto týždňa
na nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Ružiná pri obci Ružiná. Na základe vyhovujúcej kvality vody na kúpanie bol zrušený zákaz kúpania sa v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda.


Na VN Kurinec sa neodporúča kúpanie pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zhoršenia fyzikálnej a biologickej kvality vody.
UMELÉ KÚPALISKÁ


Na konci 34. týždňa malo povolenie na prevádzku 180 kúpalísk a prevádzkovaných bolo 576 bazénov.


Vyhovujúce boli výsledky z posledných odberov vzoriek bazénovej vody v zariadeniach umelých kúpalísk: Wellness centrum LAVIDA Oravský háj, LK Brezová pod Bradlom, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK SAMŠPORT Myjava, LK Nemšová, LK na Ostrove Trenčín (plavecký a dopadový bazén), LK Aqua -  Relax Lívia Brezno – Zadné Hálny, IUVENTA Bratislava, Kúpalisko Delfín Bratislava, Tehelné pole Bratislava, LK Malacky, LK Modra, LK Mesta Vranov nad Topľou.


Svoju prevádzku počas týždňa ukončili: Kúpalisko Detva a Hotel Biela medvedica Bystrá (vonkajší nadzemný bazén). Krytá plaváreň Senica je zatvorená pre plánovanú odstávku. Počas týždňa boli mimo prevádzky na základe oznámenia prevádzkovateľa Kúpalisko NeresnicaKúpalisko Krupina – Tepličky.


Nápravné opatrenia na zlepšenie kvality vody
v bazénoch z dôvodu mikrobiologickej závadnosti zabezpečovali prevádzkovatelia: v areáli TK Vyšné Ružbachy (Krytý bazén Izabela, LK Izabela), Národného centra vodného póla Nováky (plavecký bazén), TK Veronika Rajec (detský 6-uholníkový bazén), TK Patince (športový, oddychový a rekreačný bazén)
a Kúpaliska Zelená žaba Trenčianske Teplice (vírivka pri detskom a pri rekreačno-plaveckom bazéne).


OZNÁMENIE: Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny za 35. týždeň 2017 bude na webovej stránke ÚVZ SR zverejnená v pondelok 4.9.2017.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.        Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky