Informačná kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2016-2017 - Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Tlačiť E-mail

Bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre zamestnancov, podniky i celú spoločnosť. To je hlavným posolstvom kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA) Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorá prebieha v rokoch 2016 až 2017.


Kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie má tri kľúčové ciele:

  • propagovať udržateľné a zdravé starnutie a význam prevencie počas celého pracovného života;

  • pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom (vrátane malých podnikov a mikropodnikov) poskytovaním informácií a nástrojov na riadenie BOZP v súvislosti so starnutím pracovnej sily;

  • umožniť výmenu informácií a výmenu postupov dobrej praxe v tejto oblasti.


Na Slovensku je národným kontaktným miestom EÚ-OSHA Národný inšpektorát práce.


Podrobné informácie vrátane príručky ku kampani sú uverejnené na stránke https://healthy-workplaces.eu/sk.


EÚ-OSHA na svojej internetovej stránke poskytuje vizuálnu prezentáciu údajov členských štátov EÚ, týkajúcich sa demografie, zamestnanosti, pracovných podmienok a bezpečnosti zdravia v kontexte starnúcej pracovnej sily, ako aj BOZP a súvisiacich politík zameraných na riešenie takýchto problémov. Vizualizácia údajov je výsledkom pilotného projektu „Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily“, ktorý bol iniciovaný a financovaný Európskym parlamentom a vykonala ho agentúra EÚ-OSHA na základe poverenia Európskej komisie v rokoch 2013 - 2015. 


Nástroj na vizualizáciu údajov o bezpečnejšej a zdravšej práci v každom veku

https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/


Profily členských štátov EÚ

https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/country-profiles

https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/infographicsAktualizované: 18.08.2017