Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (33. týždeň) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 18 August 2017 12:27

vody_na_kupanie9V  33. týždni bola návštevnosť na kúpaliskách priemerná. Využívané boli najmä umelé kúpaliská; návštevnosť prírodných kúpalísk poklesla. Na prevádzkovaných kúpaliskách sa pravidelne vykonával štátny zdravotný dozor (ŠZD) a pokračovalo monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľa. V rámci výkonu ŠZD dozoru neboli zistené závažné problémy v prevádzkovaní kúpalísk.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


Vyhovujúca kvalita
vody na kúpanie bola overená na základe ostatných analýz vzoriek vôd na kúpanie na 16 prírodných kúpaliskách a prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: 

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá Senec

Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Rusovce Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero, VD Kráľová Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda, Šintavské bane

TN

 

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom,  VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Nádrž Opatová Trenčín, VN  Dubník I.

NR

 

 Apáli mŕtve rameno Váhu Komárno, Štrkoviskové jazero Kava Komárno, VN Duchonka, Štrkovisko Tona Šurany

ZA

PK Liptovská Mara Liptovský Trnovec

Šútovské jazero Kraľovany, VD Orava

BB

Ružiná Divín, Pláž Ormet Teplý vrch, Pláž Drieňok Teplý vrch, PK jazero Banská Bystrica, PK Tornaľa, PK Kurinec Zelená voda

Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Jazero Krpáčovo, Belianske jazero, Evičkino jazero, Jazero Klinger, VN Kopanice, VN Tajch, Vindšachtské jazero

PO

Veľká Domaša Valkov, Veľká Domaša Tíšava, Delňa Prešov

Veľká Domaša Holčíkovce, Veľká Domaša Poľany, Veľká Domaša Dobrá, Veľká Domaša Nová Kelča, Veľká Domaša polostrov Krym,  Rybníky Slovenská Volová

KE

Zemplínska Šírava Hôrka, Zemplínska Šírava Kamenec, Zemplínska Šírava Medvedia hora,  Vinianske jazero

Pod Bukovcom, VN Ružín Košická Belá, PK Jazero Košice, Jazero Uhorná, Zemplínska Šírava Biela hora, Zemplínska Šírava Paľkov, Turzovské jazero Gelnica, Palcmanská Maša, VN Ružín Gelnica

              VN – vodná nádrž                        VD – vodné dielo  


Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali počas 33. týždňa na prírodných vodných plochách: Kuchajda, Jazero Krpáčovo, VN Stará Myjava, Vinianske jazero, VN Stará Myjava aj zo stredísk Zemplínskej Šíravy (výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii).


Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie
potvrdili výsledky analýz z tohto týždňa na nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: Štrkovisko Horná Streda, Zelená vody pri Novom Meste nad Váhom, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero a Vindšachtské jazero.


Naďalej pretrváva zákaz kúpania vzhľadom na nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda; posledné vzorky boli odobraté dňa 14.08.2017 (ďalší odber je naplánovaný na 21.08.2017).UMELÉ KÚPALISKÁ


Na konci 33. týždňa malo povolenie na prevádzku 186 kúpalísk. Prevádzkovaných bolo 586 bazénov a mimo prevádzky bolo 56 bazénov.


Vyhovujúce výsledky z posledných odberov vzoriek bazénovej vody sú v zariadeniach umelých kúpalísk: TK Retro Thermal Diakovce, Aquathermal Senec, LK Pezinok-Sever, TK Horné Saliby, TK Komárno, Vodný svet Číž, LK Brezová pod Bradlom, LK na Ostrove Trenčín, Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice.


Nápravné opatrenia na zlepšenie kvality vody
v bazénoch z dôvodu mikrobiologickej závadnosti zabezpečovali prevádzkovatelia: Kúpaliska Chalmová (bazén VEGA), Oravice I. Tvrdošín (malý bazén), Národné centrum vodného póla Nováky (plavecký bazén), LK Topoľčany (neplavecký a dopadový bazén), LK Pažiť Bánovce nad Bebravou (detský bazén) a aj prevázkovateľ LK SAMŠPORT Myjava (detský bazén).


Z dôvodu zhoršenia mikrobiologickej kvality bazénovej vody bol vydaný zákaz kúpania pre všetky bazény Kúpaliska Detva (dňa 14.08.2017). Odporúčanie nekúpať sa pre deti alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom bolo nariadené z dôvodu zhoršenia kvality bazénovej vody prevádzkovateľovi bazénov Kurinec v Rimavskej Sobote.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.                


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky