Banská Bystrica je na tom s množstvom peľu najhoršie Tlačiť E-mail
Peľová situácia
Piatok, 18 August 2017 06:50

V uplynulom týždni na celom území Slovenska dominoval  peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy . Výrazne sa zvýšili denné koncentrácie peľu  paliny a ambrózie, ktoré sú najsilnejšími alergénmi pre toto obdobie. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval  len vo veľmi nízkych koncentráciách. „Peľ ambrózie dosiahol alergologicky významné koncentrácie skoro na celom území - okrem severu Slovenska, Rovnako aj peľ ďalšej inváznej rastliny – paliny. V Banskej Bystrici to počas troch dní boli až veľmi vysoké koncentrácie. Najvyššie celkové denné koncentrácie všetkého peľu v ovzduší v uplynulom týždni  boli  namerané v stredu   v Banskej Bystrici  –  592 peľových zŕn  v metri kubickom vzduchu , o niečo nižšie do konca týždňa aj v Žiline, v Nitre a v Bratislave, pričom najväčší podiel mal  peľ pŕhľavovitých rastlín“ uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

V Banskej Bystrici vôbec boli okrem peľu pŕhľavy a paliny v ovzduší  zachytené pomerne vysoké koncentrácie peľu ambrózie. V ovzduší sa ešte vyskytoval navyše aj peľ štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých rastlín, chmeľu a astrovitých rastlín. Denné koncentrácie spór  húb (plesní) – najmä rodov Cladospórium a Alternária sa udržiavajú tiež vo veľmi vysokých hladinách.


V súvislosti s prognózou počasia na najbližšie obdobie bude výskyt peľu v ovzduší ovplyvňovaný ochladením a  lokálnou zrážkovou  činnosťou. Spóry húb (plesní)  budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hladiny. Peľová sezóna paliny a ambrózie sa naplno rozbehla, a je predpoklad ďalšieho nárastu denných koncentrácií ich peľu v ovzduší.  Peľová sezóna ambrózie zvyčajne kulminuje na prelome augusta a septembra, pričom dovtedy budú tieto invázne rastliny až do septembra najsilnejšími alergénmi.


Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica