Zdravie mladých ľudí mojimi očami Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 29 Jún 2009 11:57

Dobrý deň,

dovoľte mi, aby som Vás privítala na dnešnom brífingu venovanom vyhláseniu

 

Celonárodnej súťaže esejí pre stredoškolákov,

 

ktorú Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlasuje pod záštitou hlavného hygienika SR  pre šk.r. 2008/2009   na tému:

 

ZDRAVIE MLADÝCH ĽUDÍ MOJIMI OČAMI

 

(Čo mi prekáža v správaní sa mladých v oblasti zdravia, negatívne vplyvy pôsobiace na zdravie, možnosti a prostriedky zlepšenia nepriaznivého stavu)

 

Téma má štyri okruhy (podtémy), z ktorých je možné si vybrať:

  • Zdravá strava pre zdravý život

  • Pohyb ako podmienka zdravého životného štýlu

  • Sociálne prostredie, vzťahy a duševné zdravie ako predpoklad celkového zdravia

  • Tabak, alkohol a drogy ako nepriatelia zdravia

 

Pre vyhlásenie takejto súťaže sme sa rozhodli preto, že z prieskumov i informácií ktoré má verejné zdravotníctvo k dispozícii vyplýva, že všetky tieto témy sú u mladých ľudí vysoko aktuálne. Obdobie stredoškolského štúdia je jedným z najdôležitejších pre formovanie zdraviu prospešných návykov. Máme teda za to, že je dobré primäť túto vekovú k skupinu k úvahe nad tým čo môžu pre vlastné zdravie urobiť. ÚVZ SR tým naopak získa podstatne pestrejší a osobnejší pohľad na to, ako mladí ľudia prežívajú problematiku vlastného zdravia.

 

-témy sa môžu týkať tak fyzického zdravia (aké sú negatívne faktory vplývajúce na zdravie mladých ľudí, hľadanie dôvodov zlých zdravotných návykov mladých ľudí) ako i psychického zdravia (najmä šikanovanie, netolerancia versus prehnaná tolerancia a pod.). Práce by mali zahŕňať aj popísanie negatívnych dopadov týchto faktorov.

 

-téma je zadefinovaná široko za tým účelom, aby sa súťažiaci mohli zamerať na rôzne aspekty zdravia podľa ich preferencií, v dôsledku čoho by nemalo dôjsť k tomu, že súťažiaci motivovaný výhrou bude reagovať na špecificky vymedzenú tému, s ktorou nie je stotožnený.  

 

 - súťaž vyhlasujeme práve dnes -  touto formou, taktiež prostredníctvom plagátov , na ktorých sú uvedené všetky podmienky súťaže. Distribúcia plagátov na školy sa uskutoční prostredníctvom RÚVZ v SR. Taktiež budú informácie uvedené na našej webovej stránke www.uvzsr.sk.

 

Cieľ súťaže

 

-súťaž má motivovať mladých ľudí k zamysleniu sa nad zdravím, nad tým, čo je pre ich fyzické i psychické zdravie škodlivé, uvedomiť si následky svojho správania sa v tejto oblasti tak pre seba, ako i pre svoje okolie. Súťaž má teda výchovný charakter a má stimulovať mladých ľudí - aby si uvedomili chyby v zdravotnom správaní sa k sebe i k ostatným ľuďom a na základe toho zmenili svoje správanie, ako sa i v rámci možností pokúsili o zmenu správania svojho okolia (známym negatívnym javom z tohto okruhu problémov je šikana)

Súťažou zároveň získame spätnú väzbu o tom, ako problematika ochrany vlastného zdravia rezonuje vo vedomí stredoškolskej mládeže.

 

Podmienky súťaže

 

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti stredných  škôl, ktorí študujú na území Slovenskej republiky - vo vekovej kategórii 14 - 19 rokov.

 

Esej má byť napísaná v slovenskom jazyku, má mať rozsah na 2 (max. 3) strany formátu A4.

 

 

Ceny:

 

Prvé tri víťazné práce budú ohodnotené cenami.

 

1. miesto: certifikát s ročnou platnosťou, ktorý sa dá zameniť za dva spiatočné  cestovné lístky na autobusové linky STUDENT AGENCY expres do Európy ( výber jednej destinácie z nasledujúcich krajín: Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Nórsko, Švédsko, Taliansko, Maďarsko). Certifikát má ročnú platnosť(nedá sa využiť 25.5. - 15.9. a 15.12.-15.1.). Hodnota tohto certifikátu je do 10 200,-Sk / 307,29 €

 

Tesco poukážky na nákup tovaru značky Tesco One Body v hodnote 150 €

 

2. miesto: certifikát s ročnou platnosťou, ktorý sa dá zameniť za dva spiatočné  cestovné lístky na autobusové linky STUDENT AGENCY expres do Európy (výber jednej destinácie z nasledujúcich krajín: Švajčiarsko, Francúzsko, Nórsko, Švédsko, Taliansko). Certifikát má ročnú platnosť(nedá sa využiť 25.5. - 15.9. a 15.12.-15.1.). Hodnota tohto certifikátu je do 10 200,-Sk / 307,29 €

 

Tesco poukážky na nákup tovaru značky Tesco One Body v hodnote 100 €

 

3. miesto: certifikát s ročnou platnosťou, ktorý sa dá zameniť za dva spiatočné  cestovné lístky na autobusové linky STUDENT AGENCY expres do Európy (výber jednej destinácie z nasledujúcich krajín: Francúzsko, Nórsko, Taliansko). Certifikát má ročnú platnosť(nedá sa využiť 25.5. - 15.9. a 15.12.-15.1.).  Hodnota tohto certifikátu je do 10 200,-Sk / 307,29 €

 

Tesco poukážky na nákup tovaru značky Tesco One Body v hodnote 50 €

 

4.- 8. cena darčekové balíčky zdravej výživy - Danone

 

Slávnostný obed pre všetkých ocenených s Hlavným hygienikom Slovenskej republiky - BIO RESTAURANT WEST

 

 

Termíny a kontaktné adresy:

 

práce treba zasielať na  mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo poštou na adresu:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

 

Heslo " súťaž"

 

Termín uzávierky súťaže je 28. február 2009.

 

Práce budú posúdené komisiou odborníkov.

Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov je máj 2009. Presný termín bude uverejnený na našej web stránke.

 

PLAGÁTY BUDÚ DISTRIBUOVANÉ  NA STREDNÉ ŠKOLY V SR NAJNESKÔR DO 15.1.2009!

 

PhDr. Viktória Jakubková

 

 

Súťaž sponzorujú:

       

   

 

Mediálny partner: