Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (32. týždeň) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 11 August 2017 13:26

vody_na_kupanie8Vzhľadom na priaznivé počasie sa návštevnosť na väčšine kúpalísk v 32. týždni zvýšila opäť na maximum.  RÚVZ vykonávajú na prevádzkovaných kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD) a pokračujú v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa. Kúpaliská s povolenou rekreáciou sú prevádzkované v súlade
s platnými hygienickými predpismi.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


K 07.08.2017 je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 16 prírodných kúpaliskách a nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá Senec

Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Rusovce Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero, VD Kráľová Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda

TN

 

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom,  VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Nádrž Opatová Trenčín, VN  Dubník I.

NR

 

 Apáli mŕtve rameno Váhu Komárno, Štrkoviskové jazero Kava Komárno, VN Duchonka, Štrkovisko Tona Šurany

ZA

PK Liptovská Mara Liptovský Trnovec

VD Orava

BB

Ružiná Divín, Pláž Ormet Teplý vrch, Pláž Drieňok Teplý vrch, PK jazero Banská Bystrica, PK Tornaľa, PK Kurinec Zelená voda

Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Jazero Krpáčovo, Belianske jazero, Evičkino jazero, Jazero Klinger, VN Kopanice, VN Tajch, Vindšachtské jazero

PO

Veľká Domaša Valkov, Veľká Domaša Tíšava, Delňa Prešov

Veľká Domaša Holčíkovce, Veľká Domaša Poľany, Veľká Domaša Dobrá, Veľká Domaša Nová Kelča, Veľká Domaša polostrov Krym,  Rybníky Slovenská Volová

KE

Zemplínska Šírava Hôrka, Zemplínska Šírava Kamenec, Zemplínska Šírava Medvedia hora,  Vinianske jazero

Pod Bukovcom, VN Ružín Košická Belá, PK Jazero Košice, Jazero Uhorná, Zemplínska Šírava Biela hora, Zemplínska Šírava Paľkov, Turzovské jazero Gelnica, Palcmanská Maša, VN Ružín Gelnica

              VN – vodná nádrž                        VD – vodné dielo  


V 32. týždni pokračovali odbery vzoriek vôd na nasledovných prírodných vodných plochách: PK jazero Banská Bystrica, Ružiná pri obci Ružiná, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, PK Tornaľa, všetky strediská Veľkej Domaše, VN Duchonka, Apáli mŕtve rameno Váhu Komárno, Štrkoviskové jazero Kava Komárno.Výsledky  odberov zatiaľ nie sú k dispozícii.


Zákaz kúpania
nadalej pretrváva vzhľadom na nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody (nadlimitné množstvo črevných enterokokov) v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda; posledné vzorky odobraté 07.08.2017.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 32. týždňa 186 kúpalísk. Prevádzkovaných bolo 573 bazénov a mimo prevádzky bolo 68 bazénov.


Prevádzku počas týždňa zahájil bazén s vlnobitím na TK Podhájska. Po dokladovaní vyhovujúcich výsledkov kvality bazénovej vody je opäť v prevádzke Biokúpalisko "KRTKO" vo Veľkom Krtíši a Kúpalisko Dudinka v Dudinciach. Na umelom kúpalisku DÚHA Partizánske prebieha rekonštrukcia vnútorného bazéna.


Vyhovujúce výsledky
z posledných odberov vzoriek bazénovej vody sú na Kúpalisku Bretka, Kúpalisku Rožňava a na Kúpalisku Zbojnička Rača.


Nápravné opatrenia na zlepšenie kvality vody
v bazénoch z dôvodu mikrobiologickej závadnosti zabezpečovali prevádzkovatelia: TK Horné Saliby (rekreačný a neplavecký bazén), TK Komárno (rekreačný a relaxačno-oddychový bazén), Vodný svet Číž (neplavecký bazén), LTK "Izabela" Vyšné Ružbachy (všetky bazény), LK Pažiť Bánovce nad Bebravou (neplavecký bazén), LK Brezová pod Bradlom (neplavecký bazén), LK na Ostrove Trenčín (rekreačno - neplavecký bazén), Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice (detský bazén).


Z dôvodu zhoršenia mikrobiologickej kvality bazénovej vody je vydaný zákaz používania: oddychového bazéna na TK Retro Thermal Diakovce (prevádzkovateľ naďalej vykonáva nápravné opatrenia a opakovaný odber), bazéna s atrakciami a veľkej vírivky na Aquathermal Senec a zákaz používania bazéna elypsa LK Pezinok-Sever.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky