Alergikov trápi peľ inváznych rastlín, hlavne v B. Bystrici Tlačiť E-mail
Peľová situácia
Štvrtok, 10 August 2017 07:01

V uplynulom týždni na celom území Slovenska dominoval  peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy . Hladiny peľu  paliny a ambrózie, ktoré sú najsilnejšími alergénmi pre toto obdobie, dosiahli na niektorých lokalitách alergologicky významné koncentrácie. „Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval už len vo veľmi nízkych koncentráciách. Peľ ambrózie zachytili už všetky monitorovacie stanice. Vplyvom lokálnej  zrážkovej činnosti došlo síce k stabilizácii množstva peľu , no naopak- došlo k nárastu denných koncentrácií spór plesní v ovzduší. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší v uplynulom týždni  boli  namerané opätovne v Banskej Bystrici, ale aj v Žiline a v Bratislave, pričom najväčší podiel mal  peľ pŕhľavovitých rastlín“, konštatovala RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.


Najvyššie koncentrácie peľu paliny v ovzduší boli zachytené dňa 6.augusta opäť v Banskej Bystrici – 190  peľových zŕn  v metri kubickom vzduchu, v Košiciach 65 peľových zŕn  a v Žiline 45 peľových zŕn  v v metri kubickom  vzduchu. Najvyššiu koncentráciu peľu ambrózie zachytila v nedeľu monitorovacia stanica v Žiline. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ ambrózie len v nižších koncentráciách. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých, chmeľu a astrovitých rastlín. Denné koncentrácie spór  húb (plesní) – najmä rodov Cladospórium a Alternária sa udržiavajú vo veľmi vysokých hladinách.     


V súvislosti s prognózou počasia na najbližšie obdobie nepredpokladá RNDr. Lafférsová výrazný nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší. Naproti tomu spóry húb (plesní)  budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hladiny. Peľová sezóna paliny a ambrózie sa rozbehla a ich peľ sa bude vyskytovať v ovzduší až do jesene. Peľová sezóna ambrózie zvyčajne kulminuje na prelome augusta a septembra. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný  najmä chladom a zrážkovou činnosťou.  


Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica