Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (31. týždeň) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 04 August 2017 13:04

vody_na_kupanie7Prevádzkovanie kúpalísk v 31. týždni ovplyvnilo priaznivé počasie na kúpanie s vysokými teplotami. Väčšina kúpalísk mala vysokú návštevnosť. RÚVZ vykonávajú na prevádzkovaných kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD) a pokračujú v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľa. Kúpaliská s povolenou rekreáciou sú prevádzkované v súlade s platnými hygienickými predpismi.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


K 31.07.2017 je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 16 prírodných kúpaliskách a nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá Senec

Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Rusovce Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero, VD Kráľová Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda

TN

 

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom,  VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Nádrž Opatová Trenčín, VN  Dubník I.

NR

 

 Apáli mŕtve rameno Váhu Komárno, Štrkoviskové jazero Kava Komárno, VN Duchonka, Štrkovisko Tona Šurany

ZA

PK Liptovská Mara Liptovský Trnovec

VD Orava

BB

Ružiná Divín, Pláž Ormet Teplý vrch, Pláž Drieňok Teplý vrch, PK jazero Banská Bystrica, PK Tornaľa, PK Kurinec Zelená voda

Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Jazero Krpáčovo, Belianske jazero, Evičkino jazero, Jazero Klinger, VN Kopanice, VN Tajch, Vindšachtské jazero

PO

Veľká Domaša Valkov, Veľká Domaša Tíšava, Delňa Prešov

Veľká Domaša Holčíkovce, Veľká Domaša Poľany, Veľká Domaša Dobrá, Veľká Domaša Nová Kelča, Veľká Domaša polostrov Krym,  Rybníky Slovenská Volová

KE

Zemplínska Šírava Hôrka, Zemplínska Šírava Kamenec, Zemplínska Šírava Medvedia hora,  Vinianske jazero

Pod Bukovcom, VN Ružín Košická Belá, PK Jazero Košice, Jazero Uhorná, Zemplínska Šírava Biela hora, Zemplínska Šírava Paľkov, Turzovské jazero Gelnica, Palcmanská Maša, VN Ružín Gelnica

              VN – vodná nádrž                        VD – vodné dielo  


V 31. týždni pokračovali odbery vzoriek vôd na nasledovných prírodných vodných plochách: Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom, VN Prusy, Vinianske jazero,  Zemplínska Šírava Biela hora, Zemplínska Šírava Paľkov, Šútovské jazero Kraľovany, VD Orava, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Adamov Gbely. Výsledky  odberov zatiaľ nie sú k dispozícii.


Z dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody bol vydaný zákaz kúpania v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda v Bratislavskom kraji.


Počas kúpacej sezóny sa nebudú využívať na kúpanie:
RO Kunovská priehrada, VN Brezová pod Bradlom, PK v Rimavskej Sobote, Veľké Richnavské jazero, Dolno Hodrušské jazero.UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 31. týždňa 185 kúpalísk. Prevádzkovaných bolo 585 bazénov a mimo prevádzky bolo 56 bazénov. Prevádzku počas týždňa zahájil nekrytý bazén pri Hoteli Eurobus Zemplínska Šírava. Po dokladovaní vyhovujúcich výsledkov kvality bazénovej vody sú v prevádzke aj Kúpalisko Tepličky Krupina a Kúpalisko Neresnica vo Zvolene.


Vybavovanie žiadostí
o povolenie prevádzky stále prebieha vo vonkajšom areály MKP Košice. Na TK Podhájska bola ukončená výstavba bazénu s vlnobitím, žiadosť prevádzkovateľa o povolenie prevádzky je v štádiu vybavovania.


Vyhovujúce výsledky
z posledných odberov vzoriek bazénovej vody sú na LK Brezová pod Bradlom, LK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, TK Patince, Wellness centrum Patince, ThermalPark NITRAVA, TK Retro Thermal Diakovce (okrem oddychového bazéna, v ktorom prevádzkovateľ vykonáva nápravné opatrenia). Odber vzoriek bazénovej vody bol vykonaný aj na LK Topoľčany a v bazénoch Čajka Bojnice (výsledky nie sú k dispozícii).


Nápravné opatrenia na zlepšenie kvality vody
v bazénoch z dôvodu mikrobiologickej závadnosti zabezpečovali prevádzkovatelia: Kúpaliska Zelená žaba Trenčianske Teplice (detský bazén), LK Pezinok-Sever (bazén elypsa). Po vykonaných opatreniach boli vykonané kontrolné odbery.


Prekročenie chemických ukazovateľov kvality bazénovej vody bolo zistené na: Kúpalisku Bretka (neplavecký bazén), Kúpalisku Rožňava (detský bazén), Zbojnička Rača (detský bazén). Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie nápravných opatrení a opakovanú kontrolu kvality vôd.

Z dôvodu zhoršenia kvality bazénovej vody je Biokúpalisko "KRTKO" vo Veľkom Krtíši mimo prevádzky, v prevádzke ostal detský bazén.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky