Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (30. týždeň) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 28 Júl 2017 00:00

vody_na_kupanie6

Návštevnosť počas uplynulého týždňa bola poznačená nestabilným počasím a výdatnými zrážkami. Mnoho umelých kúpalísk prerušilo prevádzku (napr. v okresoch Trnava, Považská Bystrica, LK Revúca, AquaFun PARK Veľká Lomnica, Kúpalisko Spišský Hrhov). Kúpaliská a bazény v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Martin sa využívajú len počas horúcich letných dní, ich otvorenie závisí od počasia. Na väčšine prevádzkovaných kúpalísk neboli evidované závažné nedostatky, ktoré by viedli k uzatvoreniu prevádzky. RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa zameriava najmä na kontrolu hygienického stavu zariadení a odbery vzoriek vody na kúpanie. Prevádzkovateľom boli v prípade zistenia nedostatkov nariadené opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

 

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


K 24.07.2017 je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 17 prírodných kúpaliskách a nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:


KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá Senec, Kuchajda

Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Rusovce Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero, VD Kráľová Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda

TN

 

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Nádrž Opatová Trenčín, VN Dubník I.

NR

 

 Apáli mŕtve rameno Váhu Komárno, Štrkoviskové jazero Kava Komárno, VN Duchonka, Štrkovisko Tona Šurany

ZA

PK Liptovská Mara Liptovský Trnovec

VD Orava

BB

Ružiná Divín, Pláž Ormet Teplý vrch, Pláž Drieňok Teplý vrch, PK jazero Banská Bystrica, PK Tornaľa, PK Kurinec Zelená voda

Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Jazero Krpáčovo, Belianske jazero, Evičkino jazero, Jazero Klinger, Kopanice, Tajch, Vindšachtské jazero

PO

Veľká Domaša Valkov, Veľká Domaša Tíšava, Delňa Prešov

Veľká Domaša Holčíkovce, Veľká Domaša Poľany, Veľká Domaša Dobrá, Veľká Domaša Nová Kelča, Veľká Domaša polostrov Krym

KE

Zemplínska Šírava Hôrka, Zemplínska Šírava Kamenec, Zemplínska Šírava Medvedia hora, Vinianske jazero Pod Bukovcom, VN Ružín Košická Belá, PK Jazero Košice, Jazero Uhorná, Zemplínska Šírava Biela hora, Zemplínska Šírava Paľkov, Turzovské jazero Gelnica, Palcmanská Maša, VN Ružín

              VN – vodná nádrž                        VD – vodné dielo  


Zatiaľ nie sú známe výsledky z posledných odberov na lokalitách: Jazero Krpáčovo, VN Dubník I., Veľká Domaša Dobrá, Veľká Domaša Holčíkovce, Veľká Domaša Nová Kelča, Veľká Domaša Poľany, Veľká Domaša polostrov Krym, Ružiná pri obci Ružiná, Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce Candell, Čunovo, Ivanka pri Dunaji, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno.


Opakovaný odber vzorky vody vykonaný dňa 25.07.2017 z Vindšachtského jazera v obci Štiavnické Bane potvrdil vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.


Počas sezóny sa nebudú využívať na kúpanie: RO Kunovská priehrada, VN Brezová pod Bradlom, Plážové kúpalisko v Rimavskej Sobote, Veľké Richnavské jazero, Dolno Hodrušské jazero.


UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 30. týždňa 184 kúpalísk (570 bazénov). Prevádzku počas týždňa zahájil napr. oddychový bazén Hotela Severka Zákopšie, ATC Mária Veľaty (od 21.07.2017), oddychový a detský bazén Penziónu Kotva Trstená (od 20.07.2017). Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky stále prebieha na vonkajšom letnom areály MKP Košice a bazéne Hotela Eurobus Kaluža.


Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v mikrobiologickej závadnosti a opakovaný odber vykonávali prevádzkovatelia na LK Brezová pod Bradlom (neplavecký bazén), TK Retro Thermal Diakovce (všetky bazény), LK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch (bazén Ostrov), Kúpalisko Zelená žaba (detský bazén, virívka pri detskom a vírivka pri rekreačno-plaveckom bazéne), Zbojnička Rača (detský bazén), TK Patince (detský, rekreačný, oddychový, plavecký a dopadový bazén), Wellness centrum Patince (vnútorný a vonkajší bazén), Čajka Bojnice (tobogán), LK Topoľčany (neplavecký a detský bazén).


Prekročenie limitu v chemických ukazovateľoch bolo preukázané v detskom bazéne ThermalParku NITRAVA (odber dňa 18.07.2017). V bazéne boli vykonané nápravné opatrenia a opakovaný odber (výsledky zatiaľ nie sú známe).


Pri ŠZD dňa 24.07.2017 boli zistené opakované nedostatky vo vedení evidencie (denné záznamy) a bude zahájené konanie o uložení pokuty prevádzkovateľovi bazénov Kurinec v Rimavskej Sobote. Uzatvorenie prevádzky bolo nariadené v rámci ŠZD dňa 28.07.2017 prevádzkovateľovi Kúpaliska Tepličky Krupina. Prevádzkovateľ nezabezpečuje kontrolu kvality vody v umelom kúpalisku a nepredkladá výsledky kontroly kvality vody príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, čím ohrozuje zdravie návštevníkov kúpaliska.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Piatok, 28 Júl 2017 15:10