Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (29. týždeň) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 21 Júl 2017 10:20

vody_na_kupanie5Prevádzka prírodných a umelých kúpalísk pokračovala v uplynulom týždni v súlade so schválenými prevádzkovými poriadkami kúpalísk. Návštevnosť kúpalísk bola vzhľadom na horúce počasie vysoká. Na prevádzkovaných kúpaliskách neboli evidované závažné nedostatky, ktoré by viedli k uzatvoreniu prevádzky a stav väčšiny kúpalísk je vyhovujúci. RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa zameriava najmä na kontrolu hygienického stavu zariadení a odbery vzoriek vody na kúpanie. Ďalej pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


K 17.07.2017 je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 17 prírodných kúpaliskách a nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá – Senec, Kuchajda

Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Rusovce – Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero, VD Kráľová Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda

TN

 

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom,  VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Nádrž Opatová Trenčín, VN  Dubník I.

NR

 

 APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, Štrkoviskové jazero Kava – Komárno, VN Duchonka, Štrkovisko TONA Šurany

ZA

PK Liptovská Mara – Liptovský Trnovec

VD Orava

BB

Ružiná Divín, Pláž ORMET Teplý vrch, Pláž DRIEŇOK Teplý vrch, PK jazero Banská Bystrica, PK Tornaľa, PK Kurinec Zelená voda

Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Jazero Krpáčovo, Belianske jazero, Evičkino jazero, Jazero Klinger, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava, Delňa Prešov

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša –polostrov KRYM

KE

Zemplínska Šírava – Hôrka, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava –Medvedia hora,  Vinianske jazero

Pod Bukovcom, VN Ružín Košická Belá, Plážové kúpalisko JAZERO Košice, Jazero Uhorná, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Paľkov, Turzovské jazero Gelnica, Palcmanská Maša, VN Ružín – Gelnica

              VN – vodná nádrž                        VD – vodné dielo  


Počas týždňa boli vykonané odbery vzoriek vody na lokalitách: Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Vinianske jazero, Plážové kúpalisko JAZERO Košice. Odobraté vzorky vôd boli aj na Zemplínskej Šírave: Bielej hore a Paľkov (výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii).


Boli vykonané opakované odbery vôd (dňa 17.07.2017) na lokalitách: Kuchajda, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, ktoré potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.


K zhoršeniu mikrobiologickej kvality vody
došlo na základe posledných odberov na lokalitách: VN Ružín – prítoky v okrese Gelnica (odber dňa 12.07.2017) v mieste odberu Hnilecké rameno a na Vindšachtskom jazere  v okrese Banská Štiavica (odber dňa 18.07.2017) v odbernom mieste Pláž. Opakovaný odber bude vykonaný dňa 01.08.2017.


Počas kúpacej sezóny sa nebudú využívať na kúpanie:
RO Kunovská priehrada, VN Brezová pod Bradlom, PK v Rimavskej Sobote, Veľké Richnavské jazero, Dolno Hodrušské jazero.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 29. týždňa 180 kúpalísk (640 bazénov). Prevádzku počas týždňa zahájilo napr. nové Kúpalisko LETKA v Novej Dubnici, vonkajšie bazény pri Penzióne Slanický dvor v Námestove. Od 19.07.2017 je v prevádzke aj plavecký bazén areálu NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce (po vykonaných nápravných opatreniach).


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky
stále prebieha na kúpaliskách: Vonkajší letný areál MKP Košice, bazény Penziónu KOTVA Tvrdošín, nekrytý bazén pri Hoteli Eurobus Zemplínska Šírava, ATC Mária Veľaty. Kúpaliská, ktoré doteraz nepožiadali o schválenie prevádzky, zostanú pravdepodobne počas kúpacej sezóny 2017 zatvorené z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu, nedostatku finančných prostriedkov príp. nezáujmu o ich prevádzku.


Nedostatky v mikrobiologickej kvalite vody na kúpanie
boli zistené na základe posledných odberov v neplaveckom bazéne Kúpaliska Kurinec Rimavská Sobota (odber dňa 13.07.2017), vo vírivkách pri detskom a rekreačno-plaveckom bazéne  Kúpaliska Zelená žaba Trenčianske Teplice (odber dňa 12.07.2017). Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie nápravných opatrení a opakovanú kontrolu kvality vôd.


K zhoršeniu biologickej kvality vody
došlo na základe posledných odberov v malom plastovom bazéne na LK Nitra. Prevádzkovateľ kúpaliska zabezpečil vykonanie nápravných opatrení a opakovanú kontrolu kvality vôd.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.                Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky