Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (28. týždeň) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 14 Júl 2017 10:58

vody_na_kupanie4Prevádzka väčšiny prírodných a umelých kúpalísk, ktoré pre kúpaciu sezónu 2017 plánujú sezónnu prevádzku, bola už schválená súhlasnými rozhodnutiami miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ich návštevnosť bola v 28. týždni vzhľadom na premenlivé počasie priemerná. RÚVZ pokračovali v kontrole hygienického stavu prevádzkovaných kúpalísk a kontrolných odberoch vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na prírodných a umelých kúpaliskách RÚVZ ukladali opatrenia na ich odstránenie. Pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


K 10.07.2017 je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 17 prírodných kúpaliskách a nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá – Senec, Kuchajda

Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Rusovce – Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero, VD Kráľová Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna Voda

TN

 

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom,  VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Nádrž Opatová Trenčín, VN  Dubník I.

NR

 

 APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, Štrkoviskové jazero Kava - Komárno, VN Duchonka, Štrkovisko TONA Šurany

ZA

PK Liptovsá Mara – Liptovský Trnovec

VD Orava

BB

Ružiná Divín, Pláž ORMET Teplý vrch, Pláž DRIEŇOK Teplý vrch, PK jazero Banská Bystrica, PK Tornaľa, PK Kurinec Zelená voda

Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Jazero Krpáčovo

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša Tíšava, Delňa Prešov

Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša –polostrov KRYM

KE

Zemplínska Šírava Hôrka, Zemplínska Šírava Kamenec, Zemplínska Šírava Medvedia hora,  Vinianske jazero

Pod Bukovcom, Ružín Košická Belá, PK Jazero Košice, Jazero Uhorná, Zemplínska Šírava Biela hora, Zemplínska Šírava Paľkov, Turzovské jazero Gelnica, Palcmanská Maša

              VN – vodná nádrž                        VD – vodné dielo                                


Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali počas 28. týždňa na lokalitách:
PK Jazero Košice, Štrkoviskové jazero Kava, APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, VN Duchonka, PK Tornaľa, Zlaté piesky. Odobraté vzorky vôd boli aj z Banských jazier: Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice a Tajch, ktoré preukázali vyhovujúcu kvalitu vody v mikrobiologických ukazovateľoch (výsledky fyzikálno-chemických a biologických ukazovateľoch zatiaľ nie sú k dispozícii).


K zhoršeniu mikrobiologickej kvality vody
došlo na základe posledných odberov v dôsledku premenlivého počasia na lokalitách: Kuchajda (odber dňa 10.07.2017) v odberných mestach Sever aj Juh, Veľký Draždiak (odber dňa 10.07.2017) v odbernom mieste Pláž, Ivanka pri Dunaji (odber dňa 10.07.2017) v odbernom mieste Pláž. Opakované odbery budú vykonané 17.07.2017.


Počas kúpacej sezóny sa nebudú využívať na kúpanie:
RO Kunovská priehrada, VN Brezová pod Bradlom, PK v Rimavskej Sobote, Veľké Richnavské jazero, Dolno Hodrušské jazero.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 28. týždňa 179 kúpalísk (638 bazénov). Prevádzku počas týždňa zahájilo napr. LK Košeca, LK Revúca. Do prevádzky bol uvedený aj nový detský bazén na TK Topoľníky a vonkajší neplavecký bazén v areály Aquarelax Dolný Kubín.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky
stále prebieha na kúpaliskách: Vonkajší letný areál MKP Košice, bazén pri Penzióne Slanický dvor Námestovo, bazény Penziónu KOTVA Tvrdošín, nekrytý bazén pri Hoteli Eurobus Zemplínska Šírava, LK Nová Dubnica, ATC Mária Veľaty.


Rekonštrukcia vnútorného bazéna stále prebieha na Kúpalisku DÚHA Partizánske. Skončila sa výstavba bazénu s vlnobitím a úpravovne vody v areáli TK Podhájska (zatiaľ nie je v prevádzke).


Z dôvodu nepriaznivého počasia bola počas týždňa prerušená prevádzka na lokalitách:
AquaFun PARK Veľká Lomnica, Biokúpalisko Resort – Levočská Dolina, Kúpalisko Spišský Hrhov. Ich otvorenie  závisí od počasia (potrebné overiť u prevádzkovateľa).


Nedostatky v mikrobiologickej kvalite
vody na kúpani
e boli zistené na základe posledných odberov na Kúpalisku Remata v Prievidzi (odber dňa 03.07.2017), v detskom bazéne LK Brezová pod Bradlom (odber dňa 06.07.2017), v detskom bazéne LK Stropkov (odber dňa 12.07.2017). Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie nápravných opatrení a opakovanú kontrolu kvality vôd.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky