Keď prší je vo vzduchu veľa plesní, keď nie, zvyšuje sa koncentrácia peľu Tlačiť E-mail
Peľová situácia
Štvrtok, 06 Júl 2017 12:19

Na celom území Slovenska naďalej dominuje  peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy  ale predovšetkým najvýznamnejší alergén tohto obdobia - peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Denné koncentrácie tohto peľu dosahovali alergologicky významné koncentrácie najmä na strednom a východnom Slovensku. Vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti došlo oproti predchádzajúcemu týždňu k  poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší, výrazne sa však zvýšili denné koncentrácie spór  húb (plesní), najmä rodov Cladospórium a Alternária, ale aj Epicoccum, Stemphylium, či  Helminthosporium. Teda keď prší, čiastočnú úľavu môžu pociťovať ľudia s alergiami na peľ rastlín,  spóry (plesne) v podstate dráždia aj keď  je pekne aj po daždi.

Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší v uplynulom týždni  boli  namerané v uplynulých dňoch  v Banskej Bystrici  a v Bratislave. V oboch mestách mal v tieto dni najväčší podiel peľ pŕhľavovitých rastlín a peľ tráv z čeľade lipnicovitých.  V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých a astrovitých rastlín a lipy. V súvislosti s ochladením a zrážkovou činnosťou nepredpokladáme veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší. Naproti tomu spóry húb (plesní)  budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hladiny“, konštatovala RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Dodala, že peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračuje a v súvislosti s druhým kvitnutím tráv, teda ešte  môžeme očakávať nárast denných koncentrácií ich peľu v ovzduší. Trávy z čeľade lipnicovitých ostávajú najvýznamnejším alergénom. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný  najmä  zrážkovou činnosťou.  


Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica