Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (26. týždeň) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 30 Jún 2017 13:09

vody_na_kupanie2V 26. týždni boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Pokračovali kontroly pripravenosti a odbery vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.


Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy


K 30.06.2017 je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách a nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté piesky, Slnečné jazerá – Senec

Kuchajda, Vajnorské jazero, Rusovce – Candell, Veľký Draždiak, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

 

Šulianske jazero

TN

 

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom,  VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka

NR

 

 APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, Štrkoviskové jazero Kava - Komárno, VN Duchonka, štrkovisko TONA Šurany

ZA

 

VD Orava,

BB

Ružiná Divín, Pláž ORMET Teplý vrch, Pláž DRIEŇOK Teplý vrch, PK jazero Banská Bystrica, PK Tornaľa, PK Kurinec Zelená voda

Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, jazero Krpáčovo

PO

Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša Tíšava, Delňa Prešov

 

KE

Zemplínska Šírava Hôrka, Zemplínska Šírava Kamenec, Zemplínska Šírava Medvedia hora,  Vinianske jazero

Pod Bukovcom, Ružín Košická Belá, PK Jazero Košice, Jazero Uhorná, Zemplínska Šírava Biela hora, Zemplínska Šírava Paľkov, Turzovské jazero Gelnica

 

              VN – vodná nádrž                        VD – vodné dielo                                


V 26. týždni boli do prevádzky uvedené strediská Zemplínskej Šíravy: Hôrka, Kamenec, Medvedia hora a Delňa v Prešove. V štádiu príprav a schvaľovania prevádzky je jedno prírodné kúpalisko: PK Liptovská Mara Liptovský Trnovec. Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali ďalej na lokalitách: VD Kráľová Kaskády, bagrovisko Tomášikovo, bagrovisko Čierna Voda, Palcmanská Maša, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša –  Nová Kelča, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – polostrov. KRYM (výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii), Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, VN Prusy, VN Stará Myjava, VN Dubník I , VN Trenčín – Opatová. Na ďalších lokalitách budú odbery pokračovať v priebehu budúceho týždňa.


Počas kúpacej sezóny sa nebudú využívať na kúpanie RO Kunovská priehrada, VN Brezová pod Bradlom, Plážové kúpalisko v Rimavskej Sobote, Veľké Richnavské jazero, Dolno Hodrušské jazero.


Požiadavke na priehľadnosť vody na kúpanie nevyhovovali: Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, VN Lipovina – Bátovce, Zelená voda – Kurinec, Vinianske jazero (prekročené boli aj biologické ukazovatele kvality vody), tieto lokality vykazujú aj zhoršenie niektorých fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality vody, ktoré sú vyšetrované nad rámec platných predpisov na kvalitu vody na kúpanie. Ide o zdravotne nevýznamné ukazovatele, ktoré nemajú priamy zdravotný dopad na kúpajúcich sa. Zhoršenie fyzikálno-chemických ukazovateľov bolo zistené aj na Rybníkoch Chlmec a Rybníkoch  Slovenská Volová.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo na základe posledných odberov na lokalitách v okrese Spišskej Novej Vsi: VN Ružín v mieste odberu Ružín SKI, VN Ružín – prítoky v mieste odberu Hnilecké rameno, Laborec Humenné, Kuchajda v mieste odberu Juh (opakovaný odber bude vykonaný 03.07.2017).Umelé kúpaliská


Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa 151 kúpalísk (505 bazénov).Vo vybavovaní zostáva 30 kúpalísk a mimo prevádzky je 23 kúpalísk. Prevádzku počas týždňa zahájilo napr. Letné termálne kúpalisko "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, Funny Park Piešťany, Dobrá Voda Trnava, Pác – Kopánka Trnava, LK SUNNY Martin. Od 01.07.2017 začínajú svoju prevádzku nasledovné kúpaliská: AquaFun PARK Veľká Lomnica, LK Kežmarok, Kúpalisko Bretka Rožňava, Kúpalisko Vyšná Slaná, dva vonkajšie letné bazény Hotela Sitno Vyhne, Mestské kúpalisko Bytča. Predpokladaný termín zahájenia prevádzky na LK Revúca  je 08.07.2017.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky
stále prebieha na kúpaliskách: bazény Hotela GARDEN Košická Belá, LK Medzev, Umelé kúpalisko Červená hviezda Košice, vonkajší letný areál MKP Košice, nekrytý bazén pri hoteli Eurobus Zemplínska Šírava, LK Dubnica nad Váhom, LK Podskalie, LK Stropkov, Kúpalisko Neresnica Zvolen, bazén pri Penzióne Slanický dvor Námestovo, vonkajší neplavecký bazén pri Aquarelax Dolný Kubín, IUVENTA Bratislava I, LK Pezinok-Sever, Kúpalisko v ŠRZ Drienok Turčianske Teplice, Termálne kúpalisko Retro Thermal Diakovce. Na výsledky rozborov vôd čakajú prevádzkovatelia LK Sigord  Prešov a LK Vranov nad Topľou.


Stavebné úpravy prebiehajú v areáli kúpaliska TK Podhájska, kde sa buduje nový bazén a úpravovňa vody, na ktorú budú napojené dva jestvujúce bazény. Rekonštrukcia vnútorného bazéna prebieha na umelom kúpalisku  DÚHA Partizánske. Dva bazény na Aqua beach Orlík vo Zvolene boli demontované a nahradené novovybudovaným bazénom. Len jeden detský bazén je v prevádzke na Kúpalisku MŠK ISKRA Petržalka (druhý bol zrušený).


Zatiaľ nepožiadali o vydanie rozhodnutia k prevádzke kúpaliská:
Nekryté letné kúpalisko Malé Raškovce 59, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov Zemplínska Šírava, LK plaváreň Nová Dubnica, LK Košeca, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, ATC Mária Trebišov, Bazén LINEA Piešťany, TK Katarína Kremnica, bazény pri hoteli Studnička Námestovo, bazény pri Penzióne KOTVA Tvrdošín, bazény pri Hoteli Altis Tvrdošín, plavecký bazén pri Fajn clube Bratislava IV, bazén pri Summer Clube-INCHEBA Bratislava V, LK Hermanovce, LK Zlaté Moravce, Hotel Severka Čadca.


V prevádzke počas sezóny nebudú:
Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, detský bazén Športcentrumu EKOMA Zvolen, vonkajší  bazén Hotela Therma Dunajská Streda, LK Klenovec Rimavská Sobota.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody
na kúpanie bolo preukázané  na základe posledných odberov vo vonkajších bazénoch Oravice II. okres Tvrdšín (odber dňa 22.06.2017), v plaveckom bazéne Národného centra vodného póla Nováky (odber dňa 22.06.2017), v bazénoch (športový, rekreačný, sedací a plavecký) TK Patince (odber dňa 20.06.2017) a LK Modra Pezinok (odber dňa 20.06.2017, prekročené boli aj biologické ukazovatele kvality vody). Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie nápravných opatrení a opakovanú kontrolu kvality vôd. Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky