Vo vzduchu je veľa peľu, pomohol by dážď Tlačiť E-mail
Peľová situácia
Streda, 28 Jún 2017 12:26

V uplynulom týždni na celom území Slovenska dominoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy  a najvýznamnejší alergén tohto obdobia - peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých dosahovali alergologicky významné koncentrácie na celom území. Najvyššie celkové denné koncentrácie všetkého peľu v ovzduší v uplynulom týždni  boli  namerané v uplynulých dňoch v Banskej a v Bratislave. V Bratislave i  v Banskej Bystrici mal v tieto dni najväčší podiel peľ tráv z čeľade lipnicovitých a pŕhľavovitých rastlín. Zvýšili sa denné koncentrácie štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých, lipy a astrovitých. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium. „Najvyššie koncentrácie sme zaznamenali u peľu tráv. Kvitnú vo veľkom, výrazný podiel na hladine peľu z rodu lipnicovitých majú aj všetky druhy obilnín. Najviac ich v ovzduší opakovane zachytili monitorovacie stanice najmä na strednom Slovensku. Zvýšili sa denné koncentrácie slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých bylín. Výraznejšie sa zvýšili denné koncentrácie spór plesní v ovzduší,“ uviedla na margo celoslovenskej peľovej situácie RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.


Pre tieto a nasledujúce dni je prognóza pokračovania peľovej sezóny tráv z čeľade lipnicovitých, navyše začiatkom júla v súvislosti s druhým kvitnutím tráv môžeme očakávať nárast denných koncentrácií ich peľu v ovzduší. Ako opäť zdôraznila RNDr. Lafférsová, denné koncentrácie peľu tráv sú v mestách  negatívne ovplyvňované najmä nepravidelným kosením trávnikov, či ponechaním pokosenej trávy na mieste, kedy tiež dochádza k uvoľňovaniu peľu z peľníc. K vyšším koncentráciám peľu tráv v ovzduší prispievajú aj okolité lúčne porasty. Do čeľade lipnicovitých patria všetky trávy a z nich odvodené obilniny. Kvety sú trojpočetné, súkvetím je klas a plodom je zrno. Medzi obilniny zaraďujeme ovos siaty (Avena sativa), raž siata (Secale cereale), pšenica letná (Triticum aestivum), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), kukurica siata (Zea mays). Suché a veterné počasie dostáva do ovzdušia väčšie množstvo ich peľu, pričom najvyššie koncentrácie zachytávajú monitorovacie stanice, v ktorých okolí sa vyskytujú aj nepokosené alebo nepravidelne kosené kvitnúce trávne porasty. Lokálne búrky a zrážková činnosť prispieva aspoň k dočasnému poklesu koncentrácií peľu v ovzduší.


Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica