Vo vzduchu je hlavne peľ tráv, pŕhľavy aj lipy Tlačiť E-mail
Peľová situácia
Pondelok, 26 Jún 2017 11:04

Aj v uplynulom týždni na celom území dominoval najvýznamnejší alergén tohto obdobia - peľ tráv z čeľade lipnicovitých a peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých – jedle, smreka, borovice už dosahovali len nízke až veľmi nízke koncentrácie . „Oproti predchádzajúcemu týždňu došlo všeobecne k poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu V uplynulých dňoch  boli  namerané v Banskej Bystrici  a v Bratislave, kde  mal v tieto dni najväčší podiel peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Zvýšili sa aj denné koncentrácie štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých rastlín i lipy. Pokračuje peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré naďalej ostávajú  najvýznamnejším alergénom pre najbližšie obdobie“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom PIS na Slovensku. Dodala, že spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.


MUDr. Lafférsivá nevidí tieto a nasledujúce dni pre alergikov celkom ružové. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračuje a navyše začiatkom júla v súvislosti s druhým kvitnutím tráv môžeme očakávať nárast denných koncentrácií ich peľu v ovzduší.  Denné koncentrácie peľu tráv sú v mestách  negatívne ovplyvňované najmä nepravidelným kosením trávnikov, či ponechaním pokosenej trávy na mieste, kedy tiež dochádza k uvoľňovaniu peľu z peľníc. K vyšším koncentráciám peľu tráv v ovzduší prispievajú aj okolité lúčne porasty. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný  najmä  zrážkovou činnosťou.


Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby RÚVZ Banská Bystrica, Trnava, Košice, Žilina a ÚVZ SR Bratislava. Monitorovacia stanica pri RÚVZ v Nitre má od 19. týždňa poruchu peľového lapača.


 

Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica