Objednávky apríl 2017 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovania objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
241/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 65,20 5.4.2016 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
242/2017 Trigon Plus s.r.o.
Goralská 2281/40
851 01 Brtislava, 31340954
Validácia prístrojov 3 519,20 5.4.2016   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
243/2017 Dynex Servis s.r.o.
Gaštanova 10
974 01 Banská Bystrica, 36030848
Validácia prístrojov 949,80 5.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
244/2017 Labo SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A
811 02 Bratislava, 36365556
Validácia prístrojov 816,00 5.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
245/1/2017 Rajcsány Jozef
Eliašovce 208
930 38 Nový Život,32311249
Maľovanie 329,76 10.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
245/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 75,80 10.4.2017 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
246/2017 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Kontrola motorového vozidla   11.4.2017 20.2.2017 Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
247/2017 Onofrej a syn
Hradská 4
900 82 Blatné 17338981
Čistiace prostriedky 204,29 11.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
248/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 948,54 11.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
249/2017 Shimadzu Slovakia o.z.
Rontgenova 28
851 01 Bratislava, 31363237
Spotrebný materiál 97,45 12.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
250/2017 AZ Chrom s.r.o.
Robotnícka 10
831 03 Bratislava, 44984936
Spotrebný materiál 553,20 12.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
251/2017 Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34
831 02 Bratislava, 45515930
Spotrebný materiál 258,00 12.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
252/2017 Mettler Toledo s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava 31354211
Oprava prístroja 432,00 12.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
253/2017 O.K.Servis BioPro SK s.r.o.
Bořetická 2668/1
193 00 Praha, 62914511 Praha
Diagnostiká 160,00 12.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
254/2017 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Chemikálie 89,21 12.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
255/2017 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikálie 136,38 12.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
256/2017 Pelicantravel s.r.o.
Nám. SNP 6
811 06 Bratislava, 35897821
Letenka 250,36 12.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
257/2017 Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok, 35948655
Diagnostiká 18,48 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
258/2017 Trilab s.r.o.
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery, 44849737
Spotrebný materiál 144,00 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
259/2017 Dynex Servis s.r.o.
Gaštanova 10
974 01 Banská Bystrica, 36030848
Diagnostiká 523,71 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
260/2017 Slovenská legálna metrológia
Geologická 1
822 11 Bratislava, 37954521
Kalibrácia prístroja 137,76 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
261/2017 Trigon Plus s.r.o.
Goralská 2281/40
851 01 Brtislava, 31340954
Servis autoklávu 108,00 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
262/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 211,86 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
263/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 317,50 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
264/2017 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 226,06 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
265/2017 QCMD, The Alltum Building
Todd Campus
Glasgow, G20 0XA, Scotland
Medzilaboratórne skúšky 470,00 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
266/2017 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 10,54 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
267/2017 Systeming s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava, 45515085
Oprava vzduchotechnického zariadenia 1 104,00 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
268/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarne 234,96 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
269/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 1 848,00 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
270/2017 Trios s.r.o.
Zakourilova 142
149 00 Praha - Chodov, 44269471
Diagnostiká 994,46 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
271/2017 SMÚ
Karloveská 63
841 04 Bratislava, 30810701
Chemikálie 64,00 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
272/2017 SMÚ
Karloveská 63
841 04 Bratislava, 30810701
Chemikálie 48,00 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
273/2017 Tocoen
Svážna 372/22
634 00 Brno, 49435892
Diagnostiká 1 507,36 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
274/2017 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikália 9,36 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
275/2017 Amedis s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany, 00612758
Spotrebný materiál 274,80 18.4.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
276/2017 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Technické plyny 286,70 18.4.2017 Z20171526_Z Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
277/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 41,10 18.4.2017 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
278/2017 Vydavateľstvo PRO s.r.o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica, 36021563
Knihy 54,20 21.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
279/2017 States Serum Institut
SSI Diagnostica
3400
Antiséra 2 006,00 21.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
280/2017 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 88,00 21.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
281/2017 Akvo s.r.o.
Hrobáková 12
851 02 Bratislava, 50216350
Kniha 21,60 24.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
282/2017 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Tlaková fľaša syntetický vzduch 62,40 24.4.2017 Z20171526_Z PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
283/2017 Lambda Life a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislva, 35488189
Spotrebný materiál 703,80 24.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
284/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 533,50 24.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
285/2017 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikálie 5,51 24.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
286/2017 Labservice s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves, 00685852
Diagnostiká 746,90 24.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
287/2017 Labo SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A
811 02 Bratislava, 36365556
Oprava prístroja 156,00 24.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
288/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Diagnostiká 407,42 24.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
289/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 952,50 24.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
290/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 189,60 24.4.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
291/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 86,10 24.4.2017 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP