Objednávky marec 2017 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovania objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
132/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplň do tlačiarne 51,84 1.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
133/2017 Amedis s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany, 00612758
Oprava prístroja 3 688,80 1.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
134/2017 ASLAB
Výskumný ústav vodohospodársky
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Medzilaboratórne skúšky 1 361,90 2.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
135/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 188,64 2.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
136/2017 Trilab s.r.o.
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery, 44849737
Petriho misky 144,00 2.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
137/2017 Slavus s.r.o.
Nákovná 22
821 06 Bratislava, 31337414
Diagnostiká 23,04 2.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
138/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 176,00 2.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
139/2017 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 209,46 2.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
140/2017 Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava, 00602175
Diagnostiká 239,86 2.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
141/2017 Atest Marketing
Wilsonovo nábrežie 162
949 01 Nitra, 22820272
Diagnostiká 231,00 2.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
142/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Diagnostiká, spotrebný materiál 787,00 2.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
143/2017 RM Gastro-JAZ s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom,34153004
Krájač zeleniny 1 589,40 3.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
144/2017 Sigma Aldrich
Dvořákovo nábrežie 4
810 06 Bratislava, 44613385
Chemikália 138,00 3.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
145/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Diagnostiká 264,90 3.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
146/2017 Amedis s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany, 00612758
Spotrebný materiál 300,96 3.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
147/2017 ASLAB
Výskumný ústav vodohospodársky
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Medzilaboratórne skúšky 156,73 3.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
148/2017 Labservice s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves, 00685852
Chemikálie 408,82 3.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
149/2017 Labo SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A
811 02 Bratislava, 36365556
Diagnostiká 259,60 3.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
150/2017 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Diagnostiká 155,28 3.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
151/2017 ÚNMS
Štefanovičová 3
810 05 Bratislava, 30810710
Normy 66,50 3.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
152/2017 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Chemikália 212,76 3.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
153/2017 Empos s.r.o.
U Nových vil 18
100 00  Praha,
Nerezové meracie misky 2 280,00 6.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
154/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 78,00 6.3.2017 21.12.2015 Ing. Renáta Pinková
vedúca ORaF
155/2017 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Motorový olej 75,00 9.3.2017 20.2.2017 doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
156/2017 Agens s.r.o.
Drieňová 25
821 01 Bratislava, 35684453
Oprava telefónnej ústredne 64,00 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
157/2017 Ševt a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava, 31331131
Kancelárske potreby 21,60 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
158/2017 Školex s.r.o.
Horárska 12
821 09  Bratislava, 31396763
Kancelársky nábytok 249,60 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
159/2017 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikália 645,12 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
160/2017 Reachem s.r.o.
Furdekova 19
851 03 Bratislava, 76124829
Chemikália 312,00 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
161/2017 Balat s.r.o.
Vlastenecké námestie 1185/8
851 01 Bratislava, 45271984
Oprava žaluzií 263,52 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
162/2017 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 15,42 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
163/2017 Dynex Servis s.r.o.
Gaštanova 10
974 01 Banská Bystrica, 36030848
Diagnostiká 473,00 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
164/2017 Trilab s.r.o.
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery, 44849737
Petriho misky 144,00 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
165/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 95,66 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
166/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 211,86 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
167/2017 Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava, 00602175
Diagnostiká 682,68 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
168/2017 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 126,43 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
169/2017 MkB test a.s.
Rosina 169
013 22 Rosina, 43932576
Diagnostiká 133,00 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
170/2017 Labo SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A
811 02 Bratislava, 36365556
Spotrebný materiál 170,40 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
171/2017 Amedis s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany, 00612758
Spotrebný materiál 21,48 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
172/2017 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikálie 13,52 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
173/2017 Labservice s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves, 00685852
Chemikálie 357,35 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
174/2017 Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34
831 02 Bratislava, 45515930
Spotrebný materiál 22,80 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
175/2017 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Chemikálie, diagnostiká 281,67 9.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
176/2017 KO & KA s.r.o.
Kadnárová 102
831 06 Bratislava, 31355412
Tlač letákov 1 272,00 9.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
177/2017 Slavus s.r.o.
Nákovná 22
821 06 Bratislava, 31337414
Chemikálie 340,80 13.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
178/2017 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Oprava mot.vozidla 1 000,00 13.3.2017 20.2.2017 doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
179/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 319,68 13.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
180/2017 Full Servis s.r.o.
Muchovo námestie 12
951 01 Bratislava, 35785772
Servis multifunkčného zariadenia 100,00 13.3.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
181/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 84,90 13.3.2017 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
182/2017 Systeming s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava, 45515085
Servis vzduchotechnickej jednotky 600,00 15.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
183/2017 Trend Servis s.r.o.
Medená 10
811 02 Bratislava, 31406289
 
Oprava plynového kotla 60,00 15.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
184/2017 DEMI
Milan Hrabinský
Rozvodná 19
Bratislava, 17398444
Jarná deratizácia 70,00 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
185/2017 Balat s.r.o.
Vlastenecké námestie 1185/8
851 01 Bratislava, 45271984
Oprava roliet 585,62 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
186/2017 Vidra s.r.o.
Štrková 8
011 96 Žilina 0031589561
Zdravotný materiál 241,50 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
187/2017 Arguss s.r.o.
Záhradnícka 27
Bratislava, 31365213
Odvoz a zneškodnenie neupotrebiteľ.majetku 80,00 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
188/2017 Ecoli s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava, 35815906
Diagnostiká 134,00 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
189/2017 Labo SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A
811 02 Bratislava, 36365556
Diagnostiká 117,28 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
190/2017 Trilab s.r.o.
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery, 44849737
Spotrebný materiál 144,00 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
191/2017 Pharmamel s.r.o.
Romanova 22
851 02 Bratislava 45265984
Diagnostiká 254,45 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
192/2017 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 79,33 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
193/2017 JK Trading s.r.o.
Mečíkova 30
841 07 Bratislava, 31356656
Diagnostiká 224,40 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
194/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 235,66 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
195/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 821,70 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
196/2017 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Tlaková fľaša syntetický vzduch 62,40 20.3.2017 Z20171526_Z PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
197/2017 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikálie 45,02 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
198/2017 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikálie 63,84 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
199/2017 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Suchý ľad mikropelety 108,00 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
200/2017 Sigma Aldrich
Dvořákovo nábrežie 4
810 06 Bratislava, 44613385
Diagnostiká 260,62 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
201/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 184,93 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
202/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 589,50 20.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
203/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 92,40 20.3.2017 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
204/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 440,16 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
205/2017 Dynex Servis s.r.o.
Gaštanova 10
974 01 Banská Bystrica, 36030848
Diagnostiká 136,40 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
206/2017 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 140,09 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
207/2017 Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava, 00602175
Diagnostiká 552,20 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
208/2017 Atest Marketing
Wilsonovo nábrežie 162
949 01 Nitra, 22820272
Diagnostiká 115,50 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
209/2017 Labo SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A
811 02 Bratislava, 36365556
Diagnostiká 199,22 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
210/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 1 040,60 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
211/2017 Shimadzu Slovakia o.z.
Rontgenova 28
851 01 Bratislava, 31363237
Oprava prístroja 401,78 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
212/2017 Areko s.r.o.
Tomanová 35
831 07 Bratislava, 31377530
Kalibrácia teplomera 48,00 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
213/2017 Slovenská legálna metrológia
Geologická 1
822 11 Bratislava, 37954521
Overenie váh 740,40 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
214/2017 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikálie 23,76 23.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
215/2017 Miomed s.r.o.
Mýtna 28
811 07 Bratislava, 44729081
Lekárska preventívna prehliadka 769,00 24.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
216/2017 Onofrej a syn
Hradská 4
900 82 Blatné 17338981
Stierka na okná 30,00 24.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
217/2017 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Prezutie motorových vozidiel 140,00 24.3.2017 20.2.2017 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
218/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 73,40 27.3.2017 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
219/2017 Besting s.r.o.
Kapicova 5
851 01 Bratislava, 47837853
Vypracovanie statického posudku 480,00 28.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
220/2017 Rofa Slovensko s.r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava, 31340962
Oprava prístroja 63,58 28.3.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
221/2017 Školex s.r.o.
Horárska 12
821 09  Bratislava, 31396763
Kancelársky nábytok 712,44 30.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
222/2017 Novakits
40, Boulevard Jean Ingres
44100 Nantes, Francúzsko
Diagnostiká 685,00 30.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
223/2017 Technical University of Denmark
National Food Institute
Moerkhoej Bygade 19
DK-2860 Soeborg
Medzilaboratórne skúšky 200,00 30.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
224/2017 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Technické plyny 35,90 30.3.2017 Z20171526_Z PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
225/2017 Centralchem s.r.o.
Plynárenská 2
821 09  Bratislava, 31625444
Chemikália 31,20 30.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
226/2017 Mettler Toledo s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava 31354211
Diagnostika poruchy prístroja 132,00 30.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
227/2017 MkB test a.s.
Rosina 169
013 22 Rosina, 43932576
Diagnostiká 133,00 30.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
228/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 506,00 30.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
229/2017 VWR International s.r.o.
Prievozská 6
821 09 Bratislava, FN189903W
Spotrebný materiál 351,33 30.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
230/2017 Slovenská legálna metrológia
Geologická 1
822 11 Bratislava, 37954521
Overenie prístroja 141,00 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
231/2017 Mário Hrabovský
Lošonec 580
919 04, 43571646
Oprava havarijného stavu podlahy 1 809,97 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
232/2017 QCMD, The Alltum Building
Todd Campus
Glasgow, G20 0XA, Scotland
Externá kontrola kvality 470,00 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
233/2017 Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava, 00602175
Diagnostiká 424,60 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
234/2017 Bio G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava, 34123415
Diagnostiká 159,67 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
235/2017 Anex
Malženice 233
919 29 Malženice, 30341710
Spotrebný materiál 119,00 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
236/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 211.86 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
237/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 161,82 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
238/2017 Atest Marketing
Wilsonovo nábrežie 162
949 01 Nitra, 22820272
Diagnostiká 193,60 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
239/2017 Pharmamel s.r.o.
Romanova 22
851 02 Bratislava 45265984
Diagnostiká 469,00 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
240/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplne do tlačiarní 97,44 31.3.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP