Vo vzduchu je agresívny peľ lipnicovitých tráv a menej alergizujúcej pŕhľavy Tlačiť E-mail
Peľová situácia
Štvrtok, 15 Jún 2017 08:59

V uplynulom týždni na dominoval najvýznamnejší alergén tohto obdobia - peľ tráv z čeľade lipnicovitých a peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých – jedle, smreka, borovice už výraznejšie poklesli aj na strednom a severnom  Slovensku. V tejto časti Slovenska sa ale zároveň zvýšili denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých  , pričom alergologicky významné koncentrácie dosahovali na celom území. Najvyššie celkové denné koncentrácie rôzneho peľu v ovzduší v uplynulom týždni  boli  namerané v utorok v Banskej Bystrici  – 500 peľových zŕn, vzduchu a vo štvrtok v Bratislave – 247 peľových zŕn  v metri kubickom vzduchu . „V Bratislave i  v Banskej Bystrici mal v uplynulých dňoch  najväčší podiel peľ tráv z čeľade lipnicovitých, ale aj rastlín z čeľade pŕhľavovitých. Zvýšili sa aj denné koncentrácie štiavu, skorocelu, bazy i lipy. Naplno rozbehnutá   peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých bude najbližšie  dva mesiace robiť alergikom najväčšie  problémy. Tento peľ bude totiž najvýznamnejším alergénom. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium“, konštatovala RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom PIS na Slovensku.

 

Nepokosená, alebo nepohrabaná pokosená tráva ( v drvivej väčšine z čeľade lipnicovitých) z trávnikov a voľných plôch v mestách, obciach a ich okolí budú v najbližších dňoch najviac dráždiť alergikov. Okrem toho v týchto a najbižších dňoch spôsobí nepríjemné mechanické dráždenie slizníc naďalej aj tzv. topoľová vata, ktorá mnohokrát slúži aj ako nosič pre peľové zrná tráv. „Zdôrazňujem, že denné koncentrácie peľu tráv sú v mestách  negatívne ovplyvňované najmä nepravidelným kosením trávnatých pplôch, či ponechaním pokosenej trávy na mieste, kedy tiež dochádza k uvoľňovaniu peľu z peľníc. K vyšším koncentráciám peľu tráv v ovzduší prispievajú aj okolité lúčne porasty. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný  najmä zrážkovou činnosťou“, uzavrela prognózu na najbližšie dni RNDr. Lafférsová.
 

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ Banská Bystrica ,ÚVZ SR Bratislava , RÚVZ Trnava,  Košice a Žilina. Monitorovacia stanica pri RÚVZ v Nitre má od 19. týždňa poruchu peľového lapača.
 

Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica