Dánsko na pôde ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 29 Jún 2009 10:58

 

Návšteva zahraničných študentov na Úrade verejného zdravotníctva SR

 

Miesto návštevy:   ÚVZ SR, Trnavská cesta 52

 

Čas návštevy: 5. mája 2008, 9:30 - 10:30 hod.

 

Zúčastnení za ÚVZ SR: Ing. Šárka Kovácsová

Mgr. Lenka Šramková

PharmDr. Roman Otrusiník

 

Na základe spolupráce medzi Úradom verejného zdravotníctva SR a Trnavskou univerzitou - Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce (Katedra Verejného zdravotníctva) sa uskutočnila návšteva študentov z Juhodánskej Univerzity v Esbjergu. Katedra verejného zdravotníctva v spolupráci s Juhodánskou Univerzitou Esbjerg každoročne sprostredkúva výmenné pobyty pre študentov odboru verejného zdravotníctva. Cieľom výmenných pobytov je nielen účasť na pedagogickom procese, ale aj oboznámenie hosťujúcich zahraničných študentov o systéme verejného zdravotníctva v Slovenskej republike a získanie vedomostí o aktuálnych projektoch a programoch týkajúcich sa verejného zdravotníctva.

 

Študenti z Juhodánskej Univerity boli oboznámení so základnými úlohami plnenými Úradom verejného zdravotníctva, jeho organizačnou štruktúrou, postavením v zdravotníckom systéme a v systéme štátnej správy v  rámci SR. V krátkosti sa zhrnuli oblasti činností jednotlivých odborov úradu, legislatívny rámec (Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), ako aj ťažiskové oblasti, na ktoré sa ÚVZ SR v súčasnosti zameriava. Študenti boli oboznámení s Národným programom podpory zdravia, s činnosťou Poradenských centier zdravia na regionálnych úradoch a tiež s činnosťou akreditovaných laboratórií životného prostredia a s Národnými referenčnými centrami pôsobiacimi pri úrade.

 

Zo strany zúčastnených študentov bol prejavený záujem o informácie týkajúce sa činností Poradenských centier pri regionálnych úradoch, problematika nerovnosti v zdraví so zameraním na rómsku populáciu, zapojenie úradu do medzinárodných organizácií a profesných informačných sietí.

 

Zapísal:

PharmDr. R. Otrusiník

5.5.2008