Zoznam vôd určených na kúpanie - Informácia pre verejnosť PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 09 Máj 2017 12:50

Podľa čl. 3 ods.1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS má Slovenská republika pred začatím kúpacej sezóny povinnosť informovať verejnosť o zozname vôd určených
na kúpanie a vymedziť dĺžku kúpacej sezóny. Vody určené na kúpanie sú prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou a vysokou návštevnosťou. Sú sledované a reportované do Európskej komisie podľa európskych požiadaviek. Neznamená to však, že aj ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že vody určené na kúpanie majú vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny (ďalej len „KS“). Na Slovensku sa z hľadiska kvality vody na kúpanie každoročne sleduje cca 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie.

V zmysle vodného zákona má Slovenská republika vyhlásených 32 lokalít za vody určené na kúpanie. Pre kúpaciu sezónu 2017 je navrhnutých 29 lokalít, 3 vody určené na kúpanie budú zatvorené z dôvodu rekonštrukcie (znížená hladina vody, príp. úplne vypustená voda z vodnej nádrže z dôvodu rekonštrukcie bezpečnostného prepadu alebo rekonštrukcií hrádz). Jedná sa o lokality Dolno Hodrušské jazero, Veľké Richnavské jazero a Kunovská priehrada

Verejnosť môže svoje pripomienky k Zoznamu vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2017 zasielať na webovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. od 9.5.2017 do 21.5.2017.


Celý dokument (pdf)


Bratislava, 3.5.2017

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republikyPrehľad stavov kvality vody na kúpanie počas kúpacích sezón 2013 – 2016 na Slovensku (pdf)

Overview of the bathing water status during bathing seasons 2013 – 2016 in Slovakia (pdf)