Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 05 Máj 2017 13:13

chripkaV 18. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 31 999 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 245,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8,3 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 3 756/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 679 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (348). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (194) a pneumónie (137).

Ochorenia hlásilo 57 % lekárov pre deti a dorast a 42 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 18. kalendárnom týždni hlásených 2 213 ochorení (chorobnosť 86,1/100 000), čo predstavuje 6,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť CHPO klesla o 13 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (296,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 18. kalendárnom týždni prerušený v jednej materskej škole a v jednej základnej škole v Trenčianskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 18. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 17 nazofaryngeálnych výterov a 8 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek  boli 2 vzorky pozitívne, z toho:

-           v jednom prípade vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-           v jednom prípade respiračný syncyciálny vírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 895 vzoriek biologického materiálu (1 195 nazofaryngeálnych výterov a 700 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

-           167 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,

-           101 x vírusu chrípky A/H3,

-           41 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-           2 x vírus chrípky A/California/7/2009 /H1N1/pdm09 – like,

-           1 x vírus chrípky A/H1/pdm09,

-           28 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-           7 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-           18 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,

-           31 x adenovírus,

-           16 x respiračný syncyciálny vírus,

-           3 x M. pneumoniae,

-           1 x vírus parachrípky (graf 3).

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 18. kalendárnom týždni 2017

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.  

 

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

 

 

 

V 18. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený žiadny prípad SARI.  

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 31 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených osem úmrtí.  U piatich  zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A/H3, 1x A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus a 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017
graf3

 

Záver
 

V Slovenskej republike v 18. kalendárnom týždni klesla chorobnosť na ARO aj chorobnosť na CHPO. Chrípková sezóna 2016/2017 18. kalendárnym týždňom končí.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky